Zottegem ontwikkelt visie op eigen patrimonium

29-11-2019 10:31
Stad Zottegem heeft heel wat gebouwen, het ene energiezuiniger dan het andere. Om de gebouwen in de toekomst duurzamer, energie-efficiënter en klimaatbestendig te maken, stapt het gemeentebestuur in het gratis opleidings- en begeleidingstraject, SURE2050.  
 
Het project ondersteunt 75 lokale overheden in de ontwikkeling van een duurzame vastgoedstrategie, hun zoektocht naar financieringsmogelijkheden en de optimalisatie van het gemeentepatrimonium. De financiering van het project komt van het Europese Horizon 2020 kennis- en innovatieprogramma. 
 
"Ons doel is om een langetermijnvisie voor de gemeentelijke gebouwen te ontwikkelen en goed te keuren tegen de zomer van 2020. Zo dragen we bij aan de klimaatdoelen van het Europees Burgemeestersconvenant om 40% van de C02-emissie te reduceren tegen 2030 en aan de Europese doelstellingen om een CO2-neutraal gebouwenbestand te hebben tegen 2050. Op basis van de visie kunnen we vervolgens efficiënt de nodige maatregelen uitvoeren. 
 
Bovendien houden we naast energiebesparing ook rekening met de mogelijkheden van hernieuwbare energiebronnen, circulaire oplossingen, de bezettingsgraad van de gebouwen en het groen (i.v.m. toekomstige hittestress ’s zomers) rond de gebouwen mee in het onderzoek en de visie. "
 
Het schepencollege bekrachtigde de samenwerkingsovereenkomst voor dit SURE2050 traject op  21 oktober 2019. 
 
Aan SURE2050 werken de volgende partners samen: de Vlaamse provincies, DuboLimburg, Factor4, Fluvius, het Facilitair Bedrijf en het Vlaams Energiebedrijf.
 
Meer info vind je op www.sure2050.be
(Stad Zottegem)