Wijziging van het ‘blauwalgenbesluit’

14-08-2019 21:15
De wijziging van het besluit van 2 augustus 2019 houdt een zekere versoepeling in.
Burgemeester Tania De Jonge laat via Facebook weten dat het besluit met betrekking tot de aanwezigheid van blauwalgen op de Dender op een aantal punten is gewijzigd.
    Het is verboden om binnen een straal van 100 meter van de drijflaag water te capteren uit de Dender voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkbaar water voor vee.
    Eveneens geldt een verbod op elke vorm van zachte recreatie evenals vissen op de Dender ‘binnen een straal van 100 meter van de drijflaag’. Buiten die zone kan men vissen.
    Volgende veiligheidsmaatregelen moet je buiten die zone in acht nemen:
    - laat kinderen niet aan de waterrand spelen;
    - vermijd rechtstreeks contact met water met blauwalgen;
    - bij huidcontact, onmiddellijk afspoelen en douchen;
    - bij huidirritaties of misselijkheid, de arts raadplegen.
“Wees voorzichtig en hou rekening met de opgelegde voorwaarden”, besluit de burgemeester.
MLI - Ninofmedia