Werkgroep herwaardering centrum Herzele

25-02-2019 20:56
“De herwaardering van het centrum van onze gemeente is voor alle politieke fracties een aandachtspunt”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom. “Daarom werd er tijdens de gemeenteraad van woensdag 30 januari 2019 beslist om een werkgroep op te richten, die het project rond de herwaardering van het centrum zal bestuderen en stapsgewijs zal uitwerken.”
Wie zit er in de werkgroep?
“In de werkgroep is één vertegenwoordiger van elke politieke fractie vertegenwoordigd, samen met de burgemeester, de schepen van Mobiliteit, de schepen van Ruimtelijke Ordening, de algemeen directeur, de financieel directeur en de omgevingsambtenaar. De samenstelling kan aangevuld worden met inwoners, medewerkers van het lokaal bestuur, externe experten enzovoort.”
Wat doet de werkgroep?
“Het gaat niet om een gemeenteraadscommissie, maar wel om een werkgroep die het project rond de herwaardering van het centrum zal bestuderen en stapsgewijs zal uitwerken. De werkgroep vertrekt van het reeds gedane studiewerk door Solva, maar kan uiteraard ook nieuwe accenten leggen. Vanavond, maandagavond 25 februari, komt de werkgroep een eerste keer samen.”
(gudc)