Week van de Dementie van 16 tot 21 september

10-09-2019 11:29
Op 21 september is het Werelddag Dementie. Ook in Zottegem vestigen we van 16 tot 21 september extra de aandacht op deze thematiek met de Week van de Dementie, waarin we tal van activiteiten organiseren om het taboe rond dementie te doorbreken.
De impact van dementie is groot. Mensen met dementie geraken vaak geïsoleerd. Hun ziekte is niet direct zichtbaar, maar ze handelen soms onvoorspelbaar en onlogisch. De omgeving is vaak onzeker over hoe ze hiermee om moeten gaan. En contact maken is soms een hele uitdaging.
“Ook in Zottegem lijden vandaag meer dan 500 65-plussers aan dementie. Een aantal dat de komende jaren nog zal toenemen. Dat betekent dat heel wat van onze inwoners rechtstreeks of onrechtstreeks met dementie te maken zullen krijgen. Daarom willen we dementie bespreekbaar en zichtbaar maken. En de nodige omkadering en zorg bieden”, zegt schepen van sociale zaken en senioren Peter Vansintjan.
Zottegem, dementievriendelijke stad
Dat doet de stad via tal van initiatieven en samenwerkingen zoals de stuurgroep Dementievriendelijk Zottegem, het Praatcafé Dementie en het mantelzorgcafé De Zorgstem. Wie nood heeft aan een luisterend oor, een babbel met lotgenoten of advies kan hier terecht. Wil je graag meer info, contacteer dan ldcegmont@ocmw.zottegem.be of 09 364 56 95.
Bij het lokaal dienstencentrum Egmont kun je dementietassen ontlenen. Deze tassen met informatie over dementie zijn samengesteld door de stuurgroep Dementievriendelijk Zottegem en de bibliotheek. Er zijn diverse tassen op maat van mantelzorgers, hulpverleners, personen met jongdementie, kinderen en jongeren.
Ook in ons woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum Egmont hebben we bijzondere aandacht voor mensen met dementie. Zij krijgen er de gepaste zorg en begeleiding van ervaren hulpverleners en referentiepersonen dementie.
Een kijk op dementie
Samen met deze diensten en partners organiseert stad Zottegem ook jaarlijks de Week van de Dementie. Van 16 tot 21 september 2019 belichten we dementie op een positieve manier door een eerlijk beeld te geven van wat dementie is en wat het met mensen doet. De pijnlijke, soms confronterende aspecten, maar ook de hoopvolle en hartverwarmende kanten.
Mannen van 85
Op 19 september kun je in CC Zoetegem gaan kijken naar ‘Mannen van 85’, een theaterstuk over dementie. Het stuk is geschreven vanuit de persoonlijke ervaringen van de acteurs. Een heel herkenbaar verhaal over een delicate problematiek, voor een groot publiek. Met alle opgekropte en tegenstrijdige emoties die de ziekte oproept. Het stuk werkt inspirerend voor familieleden, vrijwilligers, mantelzorgers, zorgverleners en iedereen die met dementie geconfronteerd wordt. Meer info: cczoetegem.be.
Activiteiten WZC en DVC Egmont
Het woonzorgcentrum en dagverzorgingscentrum Egmont organiseren de hele week activiteiten met, voor en door mensen met dementie. Zo is er op dinsdag een marktbezoek voor de bewoners en gasten met dementie. Op donderdag staat een geheugenwandeling op het programma waarbij de deelnemers op de vele vertrouwde plekjes in Zottegem herinneringen kunnen ophalen aan vroeger. Deze wandeling werd samengesteld in samenwerking met de stuurgroep Dementievriendelijk Zottegem en met inbreng van bewoners van het woonzorgcentrum en gasten van het dagverzorgingscentrum.
Vrijdagnamiddag worden alle bewoners en gasten getrakteerd op een verwennamiddag met desserten, voetbaden, handmassages etc. Gedurende de hele week zal in het woonzorgcentrum ook een fototentoonstelling over dementie lopen in samenwerking met het expertisecentrum Paradox.
Contactkoor ‘Zing met ons mee’
Op zaterdag 21 september sluiten we de Week van de Dementie af met een optreden van het contactkoor ‘Zing met ons mee’. Bewoners en gasten met dementie zingen dan samen met begeleiders, familie en vrijwilligers uit volle borst de bekende melodietjes van vroeger. Iedereen is welkom om 14.30 uur in de kapel van het woonzorgcentrum Egmont om dit optreden bij te wonen.
(gudc)