Wedergeboorte van de Windekemolen

24-08-2018 10:40

Het einde van de lange lijdensweg van een van de grootste staakwindmolens dient zich aan. Na 59 jaar van stilstand draait de Windekemolen, op de grens tussen Scheldewindeke en Balegem, eindelijk weer en kan het brede publiek die opnieuw bezoeken. Op zaterdag 1 september om 11 uur wordt de molen feestelijk ingedraaid. Daarna zal de molen alvast toegankelijk zijn op Open Monumentendag op zondag 9 september en op de Oost-Vlaamse Molendag op zondag 7 oktober.  

Gedeputeerde Jozef Dauwe, bevoegd voor Erfgoed: “Het Provinciebestuur investeerde in totaal 365 050,21 EUR in het draaivaardig maken van de molen en gelukkig hebben we ook de expertise van het Provinciaal Molencentrum Mola om de molen ook in maalvaardige toestand te brengen. Het is voor veel mensen een emotioneel moment om de molen alvast terug te zien draaien.”

Historiek tot in 17de eeuw

De geschiedenis van de Windekemolen gaat bijna vier eeuwen terug. Al in 1644 is er sprake van een houten korenmolen op die plek. In 1910 brandde de molen uit na een blikseminslag. Er werd een andere molen overgebracht en heropgebouwd uit Denderwindeke, op zijn beurt afkomstig uit het Henegouwse Marcq. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef de molen, ondanks het Duitse verbod, malen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de molen ernstig beschadigd.

Toch bleef de molen malen tot in 1959. Drie jaar voordien was de molen verkocht aan graaf d’Ursel-de Boussies uit Heks (Limburg). De grond bleef in handen van de familie De Visscher. De graaf schonk de molen, die ondertussen op instorten stond, in 1973 aan de Provincie op voorwaarde dat de molen hersteld werd 'om aan het natuurschoon bij te dragen'. In 1978 werd de molen als monument beschermd en in 1980 mocht het Provinciebestuur ook de grond verwerven.

De Provincie investeert en garandeert voortbestaan

In de jaren 1980 voerde men verschillende werken aan de molen uit, maar het lukte niet om hem weer op punt te krijgen. Uit veiligheidsoverwegingen werd de molen in 2005 gedemonteerd. Nieuwe budgetten werden bijeengezocht en de werken werden opnieuw aangevat, met als spectaculair hoogtepunt het terugplaatsen van de molenkast op de staak door de gespecialiseerde aannemer Boers&Peusens begin dit jaar. Het inbrengen van de wieken nam dan nog heel wat tijd in beslag.

Nu gaat het Provinciaal Molencentrum Mola aan de slag om de molen ook opnieuw maalvaardig te maken. Daarvoor herstellen ze het zogenaamde ‘gaande werk’ en maken ze een koppel molenstenen operationeel.

De vrijwillige molenaars, opgeleid tijdens de gespecialiseerde molenaarscursus van vzw Molenforum Vlaanderen met educatieve ondersteuning van Mola, wachten met ongeduld om opnieuw graan tot meel te kunnen maken in de Windekemolen. Immers, een stilstaande molen dreigt opnieuw te vervallen.

Feestelijke wedergeboorte

Op zaterdag 1 september om 11 uur wordt de molen feestelijk in gebruik genomen. Naast oudgediende molenpeter gedeputeerde Alexander Vercamer, zal ook een kersverse molenmeter de honneurs waarnemen. Voor kinderen vindt een ‘vissenworp’ plaats en via rondleidingen kan de molen ontdekt worden.

Iedereen is van harte welkom om de festiviteiten bij te wonen!

Adres: Windekemolen: Pastoor de Vosstraat in Balegem (Oosterzele).

(Prov O-Vl)