Wat met de stedelijke rustoorden in de volgende legislatuur ?

07-10-2018 20:34
Vanaf 1 januari 2019 zullen de zorgdiensten van het OCMW overgedragen worden aan de gemeente waarvan ze deel uitmaken. Daarbij rijst de vraag wat er zal gebeuren met de woonzorgcentra. Open VLD , met burgemeester Guido De Padt op kop, zijn van oordeel dat het stadsbestuur dé lokale toegangspoort is tot de sociale rechten en voorzieningen van haar burgers. “Daarbij is de kwaliteit en toegankelijkheid van primordiaal belang. En ook de belangen van het personeel, die steeds hun rechten behouden.”, aldus burgervader De Padt. De huidige meerderheidspartijen hadden afgesproken om daar tijdens deze bestuursperiode geen uitspraken over te doen en de besluitvorming over te laten aan de nieuwe ploeg.
De kostprijs van de dienstverlening mag niet de enige factor zijn om te kiezen voor een bepaalde weg. We kunnen zelf al heel wat voordelen realiseren, zowel naar efficiënte als naar effectiviteit, door te blijven werken aan innovatie.“ stelt Ann Panis, schepen voor seniorenbeleid. “Andere maatregelen, zoals het voeren van een verstandig beleid, blijken meer impact te hebben op de kostprijs dan de keuze tussen dienstverlening  behouden en dienstverlening af te stoten.” 
(GDP)