Wachtbekken in stadspark moet water bufferen bij hevige regenval

11-07-2019 10:02
In het stadspark is Aquafin volop bezig met de aanleg van een wachtbekken. “Bij hevige regenval moet dit 10 liter water per seconde kunnen opvangen”, aldus Daphné Tavernier, projectmanager bij Aquafin. “Op die manier voorkomen wij overstromingen omdat het water dan vertraagd naar de Dender loopt.”
De riolerings- en wegenwerken in de Pollarestraat en omgeving zijn een omvangrijk project. Daphné Tavernier: “Wij koppelen meer dan 150 woningen af en leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan voor regenwater en vuilwater. De stad Ninove zorgt voor de heraanleg van de straten.”
Het regenwater van daken en straten zal via buizen naar het wachtbekken lopen, dat Aquafin momenteel laat aanleggen in het stadspark. “Het is de bedoeling om bij hevige regenval het water hier te bufferen, vooraleer het in de Dender loopt. In gewone omstandigheden is dit bekken niet vol, maar het moet tot 10 liter per seconde kunnen opvangen.”
In het bekken zal dus enkel regenwater staan. Een zacht aflopende helling en een omheining moeten de veiligheid van de wandelaars waarborgen.
Het afkoppelen van regenwater en vuilwater is de toekomst. “Op die manier proberen wij zoveel als mogelijk overstromingen te voorkomen. Ook de wegenis is daarvoor speciaal ontworpen met waterdoorlatende straatstenen, boomvakken en groenzones. Het hemelwater krijgt daardoor de kans om in de bodem te trekken en minder naar de riolering te lopen.”
De aanleg van dit wachtbekken vormt een onderdeel van het project ‘Pollarestraat’, dat eind volgend jaar zal zijn afgewerkt.
MLI - Ninofmedia