Vuurwerk op nieuwjaarsnacht - wat is er toegestaan in de politiezone regio Rhode en Schelde?

20-12-2019 10:14
Tijdens de nieuwjaarsnacht van 1 januari 2020 mogen de inwoners van Oosterzele, Melle, Merelbeke en Destelbergen vuurwerk afsteken in hun tuin zonder voorafgaande schriftelijke vergunning. Deze uitzondering geldt echter niét voor vuurwerk op het openbaar domein of voor vuurwerk door professionelen, waarvoor wel een aanvraag moet ingediend en de burgemeesters een vergunning moeten afleveren. Wensballonnen oplaten blijft te allen tijde verboden.
FOD Economie publiceerde de preventiefolder ‘Verknal uw feest niet – Gebruik uw vuurwerk veilig.’ Deze folder is te downloaden via www.oosterzele.be. Particulieren die vuurwerk willen afsteken in hun tuin, wordt aangeraden in het bezit te zijn van een BA-verzekering (familiale).
In het vuurwerkdecreet van 26 april 2019 wordt uitgegaan van een totaalverbod op het gebruik van vuurwerk. Daarom werd de algemene politieverordening van 2015 i.v.m. het gebruik van vuurwerk tijdens de nieuwjaarsnacht aangepast via een besluit van de burgemeester.
Burgemeester Johan Van Durme: “Ik wil iedereen graag oproepen om het veilig te houden; er zijn elk jaar opnieuw ongevallen met gewonden en brand. Denk zeker ook aan je buren: vuurwerk afsteken kan hen aan het schrikken brengen. De luide knallen kunnen er ook voor zorgen dat (huis)dieren in paniek of op de vlucht slaan. Er  bestaat ook geluidsarm vuurwerk; zeker het proberen waard!”
(gudc)