Vrijdag 31 mei 2019 “Internationale Dag van de Buren”.

20-05-2019 20:26
Op vrijdag 31 mei is het "Internationale Dag van de Buren". Het is een eenvoudig initiatief om je buren beter te leren kennen. Iedereen neemt z'n eigen stoel, een drankje (of een paar) en een knabbeltje mee naar een vooraf afgesproken plaats én op een bepaald uur in hun eigen straat of wijk. Eenvoudiger kan niet. Er zijn tientallen gemeenten en steden, waaronder Diksmuide, Hasselt, Gent, Sint-Truiden, Roeselare, Brecht, Leuven, … die meewerken aan en hun schouders zetten onder dit initiatief.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     De “Internationale Dag van de Buren” is op de eerste plaats een denkwijze, een andere manier om zijn/haar woonplaats te beleven. De “Internationale Dag van de Buren” is zich betrokken voelen bij de eigen leefomgeving, aandacht hebben én open staan voor anderen, een actieve bijdrage leveren tot het leven in de eigen straat of wijk. Het is ook de kans om weer te glimlachen onder de buren, om de banden met de buurt weer aan te trekken én dat samenhorigheidsgevoel te koesteren. Zo ontstaat ook solidariteit tussen buren en wordt uitsluiting én eenzaamheid tegengegaan. Volgens de Open Vld-fractie een win-winsituatie!
Dit is de eerste stap om je inwoners te mobiliseren én te motiveren voor een gezellige avond in de buurt. Een gemiste kans, volgens de Open Vld-fractie, om als stad deel te nemen aan dit initiatief want op die manier investeer je én creëer je elementaire gemeenschapszin.                                                 
De Open Vld-fractie heeft ook enkele concrete voorstellen m.b.t. het "Deelgemeenten-beleid" én de buurtwerking:
*Het item “Buurtwerking” als volwaardig beleidsdomein op te nemen in het college van burgemeester en schepenen.
*Het inroepen van een coördinator buurtwerking. Die coördinator buurtwerking heeft als opdracht de werking van de buurtcomités te ondersteunen waar mogelijk. Die coördinator kan nieuwe initiatiefnemers die in hun buurt, wijk of in een deelgemeente iets willen starten, met raad en daad bijstaan. 
*Organiseer jaarlijks een informatieavond voor zowel bestaande initiatiefnemers als mensen die eventueel interesse hebben om in hun buurt, wijk of deelgemeente iets te organiseren. Geef tips! Neem initiatief als stadsbestuur! Lanceer acties en evenementen om de bevolking warm te maken voor dit gemeenschapsgevoel. Wees creatief als stadsbestuur én organiseer iets waar jouw stad, buurt of wijk nood aan heeft.
*Stel een reglement op rond buurtactivering waar je naast de afspraken voor subsidies, ook nog extra ondersteuning aan de erkende buurtcomités kan geven. Nu is het vooral voorwaarden en spelregels .. wat mag en wat mag niet.
De Open Vld-fractie vraagt daarom om de voorstellen ter harte te nemen en het welzijn en welbevinden van alle inwoners de komende jaren voorop te zetten.