Vraag van Open Vld plus Oosterzele voor vervroegde gemeenteraad nav Corona

10-04-2020 20:42
Open Vld plus Oosterzele heeft vandaag opnieuw uitdrukkelijk aan de meerderheidspartijen gevraagd om de gemeenteraad sneller (digitaal) samen te roepen. Deze vraag hebben we eerder deze week ook reeds gesteld. De gemeenteraad kwam al sinds 19 februari niet meer samen en volgens de huidige plannen van de meerderheid zou het in totaal meer dan 70 dagen duren vooraleer de gemeenteraad samenkomt. Dit is vanuit democratisch oogpunt niet OK. Zeker omdat de gemeenteraadsleden onvoldoende en niet altijd correct op de hoogte gebracht worden van eventuele gemeentelijke maatregelen.
Wekenlang levert iedereen hard werk om voor de burgers, gezinnen, ouderen, handelaars/zelfstandigen/bedrijven verschillende maatregelen uit te werken. We bestrijden deze crisis liefst in samenwerking, vlot en constructief! 
Op de voorstellen die we de voorbije weken hebben aangereikt, komt geen antwoord. Evenmin krijgen we antwoord op dringende en uiterst belangrijke vragen. Naast een aantal eerdere voorstellen, hebben we nu in totaal nog een reeks andere vragen en voorstellen uitgewerkt.
Als de meerderheid niet op deze vraag ingaat, zal onze fractie de gemeenteraad zelf samenroepen. Dat is decretaal mogelijk. We hopen echter dat de meerderheid deze herhaalde uitgestoken hand nu wel aanreikt.
In tijden van crisis moet er SNEL en KRACHTDADIG opgetreden worden! En alleen SAMEN kunnen we deze crisis te boven komen.
Onze voorstellen en onze oproep aan het schepencollege kan u hier lezen. 
(gudc)