'Voorzie zoveel mogelijk open toegangen tot het speelplein in Outer'

06-12-2018 09:38
Ilse Malfroot (Forza Ninove) interpelleerde eind november de schepen van jeugd omtrent de toegankelijkheid tot het speelterrein in de Hector Plancquartstraat.
Sinds kort zijn de werken aangevat voor de aanleg van een speelterrein achteraan de Hector Plancquartstraat Er zouden een petanquebaan, basketbalterrein, speeltuigen en voetbalterrein komen. “Dit is een initiatief dat ervoor moet zorgen dat oud en jong mekaar op een veilige plaats vinden”, aldus de Forza-voorzitter. “Maar dan moet dit naar mijn mening voor iedereen makkelijk toegankelijk zijn.”
En precies daarover had zij een aantal vragen. “Het voorgelegd plan geeft geen duidelijkheid over de toegangswegen naar de speeltuin. Gezien de nabijheid van het buurthuis De Pallieter, en de activiteiten die daar plaats hebben, acht ik het opportuun om ook van die kant een rechtstreekse toegang te voorzien. Hoe zal daar op regelmatige basis toezicht gebeuren en door wie? Komen er camera’s? Wie staat in voor het onderhoud en het leeghalen van de vuilnisbak en met welke periodiciteit?”
“Zelf vind ik ook dat de toegangspoortjes beter open zijn”, aldus jeugdschepen Lieven Meert. “Nu zijn ze dicht, op uitdrukkelijk verzoek indertijd om ze zeker gesloten te houden. Maar blijkbaar vinden anderen nu dat ze beter openstaan. Dat kan. Het buurthuis is opgenomen in een raamcontract om camera’s te plaatsen. Nu zijn er twee voorzien vooraan. Bij problemen zijn extra’s mogelijk.”
Het toezicht op de veiligheid van de speeltuigen ligt contractueel bij de firma, die ze leverde en plaatste. “Onze technische dienst onderhoudt het perceel en ledigt regelmatig de vuilnisbakken. Laat ons eerst zien wat het geeft. Als er problemen zijn kunnen we nog altijd extra maatregelen nemen. De buurtbewoners zijn echt wel blij met die speeltuintjes als ontmoetingsplaatsen.”
Ilse Malfroot herhaalde nog eens tot slot dat zijn zoveel mogelijk open toegangen tot het speelplein wou voorzien.
MLI - Ninofmedia