Voorlopig uitgesteld: opening didactische keuken KA

11-03-2020 21:04

Gisteren ontvingen wij nieuwe richtlijnen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. 

 

Als school dienen wij vanaf nu uit te gaan van volgend principe: volwassenen en externen die niet op school moeten zijn, houden we uit de school en we beperken het contact tussen kinderen en volwassenen. Dat moet vooral de kwetsbare groepen beschermen. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020.

 

Concreet betekent dit dat wij de opening van de didactische keuken en het Health Care Event, beide gepland op 26 maart 2020, tot onze spijt voorlopig niet kunnen laten doorgaan. Van zodra wij nieuwe informatie ontvangen, wordt bekeken op welke datum deze evenementen alsnog kunnen doorgaan.

(AS)