Vlaams regeerakkoord levert Lierde ruim €900.000 extra investeringsruimte op.

04-10-2019 10:45
Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft.
Fractieleider Melissa Dooms: “Voor ons gemeente levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst €903.769,18 aan nieuwe inkomsten op. Dat is €136 per inwoner. Wij betalen geen responsabiliseringsbijdrage, dus halen we daar geen voordeel uit. We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), onze gemeente op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft. Zo kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren, en laat dit nu net één van onze troeven zijn”.
(MD)