Vlaams Minister van Sport Ben Weyts verlengt deadline subsidieproject Sportcentrum 'De Leebeek'

19-05-2020 20:45
Jammer genoeg waren we de afgelopen weken aangewezen op onszelf om onze conditie te onderhouden. Sinds vandaag is er al een beter perspectief: in de buitenlucht zijn trainingen en lessen in georganiseerd verband opnieuw mogelijk, met maximum 20 personen, een verantwoordelijke die toezicht houdt en mits naleving van hygiëne en social distancing maatregelen. Om indoor te sporten, is het nog even afwachten.
 
Dender Hockey Ninove en Padel 2020 kijken uit naar de realisatie van een nieuwe sportinfrastructuur in "De Leebeek". Maar die werken kunnen vertraging opgelopen hebben omwille van de gezondheidscrisis. Aannemers kunnen misschien de werken tijdelijk niet uitvoeren of worden geconfronteerd met leveringsproblemen van bouwmaterialen.
 
Daarom heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts beslist om voor alle lopende sportinfrastructuurprojecten, die gesubsidieerd werden op basis van verschillende projectoproepen, de deadline voor realisatie te verlengen met een jaar.
 
“Ook sportend Vlaanderen heeft hard te lijden onder deze gezondheidscrisis. Elkeen van ons heeft nood aan positieve perspectieven. Net daarom zijn investeringen in de uitbouw van onze lokale sportinfrastructuur nodig”, zegt Vlaamse minister van Sport Ben Weyts. “De lopende projecten die omwille van deze onvoorziene omstandigheden vertraging hebben opgelopen, zullen hun subsidie niet verliezen en krijgen een jaar uitstel om gerealiseerd te worden.”
 
Bijgevolg komt ook de verdere realisatie van het lopende sportinfrastructuurproject in Ninove niet in het gedrang en zal de projectindiener zijn subsidie kunnen behouden!
(JVA)