Verbod op vuurwerk in Herzele, ook tijdens oudejaarsnacht!

19-12-2019 21:16
De gemeenteraad van Herzele stemde gisteren, woensdag 18 december 2019, unaniem in met een principieel verbod op vuurwerk. “Daarmee voert ze uit wat het Vlaams Parlement eerder dit jaar goedkeurde”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom.
“In gans Vlaanderen is vuurwerk nu verboden, tenzij de burgemeester het uitzonderlijk toelaat. Die toelating kan volgens dat Vlaams decreet alleen maar gegeven worden om op vooraf bepaalde plaatsen en op vooraf bepaalde tijdstippen vuurwerk te ontsteken. Daar knelde volgens de brandweer het schoentje: op oudejaarsavond en nieuwjaar is het onmogelijk om die plaatsen op voorhand vast te leggen. Het op de ene plaats toelaten en op andere weer niet, zou wrevel opwekken. Dus leek een totaalverbod volgens de brandweer de meest logisch oplossing. De gemeenteraad heeft dit advies gevolgd.”
Omdat er nog een oude beslissing was van de gemeenteraad van 2011, die de inwoners toeliet om op oudejaarsavond een half uur vuurwerk te maken zonder daar voorafgaand toestemming voor te moeten vragen, diende deze beslissing nu op de gemeenteraad opgeheven te worden. “De nieuwe regeling, die met onmiddellijke ingang in werking treedt, is dus dat er door burgers geen vuurwerk meer ontstoken kan worden in Herzele. Enkel bij grotere activiteiten - een openbaar vuurwerk door professionele vuurwerkfirma’s en met mogelijke opvolging door de brandweer - maken de aanvragers nog kans op een uitzondering.”
Niet alleen vuurwerk is verboden. Ook voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen zijn verboden. Geen ‘feestschoten’ meer in Herzele op de avond voor een huwelijk. Wie zich niet houdt aan dit verbod, riskeert een gasboete die kan oplopen tot 350 euro. “In Herzele hebben we geen vuurwerk nodig om te knallen”, besluit de burgemeester.
(gudc)