Update Corona - Recyclagepark #Lierde - 31/03/2020 om 22u00

01-04-2020 10:40
De federale crisiscel gaf gunstig advies tot heropening van de recyclageparken onder strikte voorwaarden en dit vanaf 7 april 2020.
Momenteel bereiden we dit optimaal voor.
Vast staat dat we gaan voor uitgebreidere openingsuren met een beperkt aantal bezoekers en dit op afspraak.
De inzameling van asbest zal niet worden opgestart om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verder te verhogen.
We communiceren hier zo snel mogelijk verder over maar vragen nu al om in de periode van de coronamaatregelen enkel naar het recyclagepark te komen als het écht dringend is.
Wordt vervolgd...
(Gemeente Lierde)