Uitnodiging Algemene Vergadering Cultuurraad Lierde

21-11-2019 11:03
De cultuurraad is de schakel tussen het gemeentebeleid en de socio-culturele verenigingen van Lierde.
Door overleg en samenwerking tot stand te brengen tussen de verenigingen, diensten, instellingen, andere organisaties en raden die actief zijn in de culturele sector wil de cultuurraad een integraal cultuurbeleid en de organisatie van inspraak in het belang van alle inwoners bevorderen.
De raad adviseert de gemeente inzake culturele materies en co√∂rdineert gemeentelijke culturele activiteiten.
De volgende algemene vergadering van de cultuurraad vindt plaats op woensdag 4 december 2019 om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
DOWNLOAD HIER ALVAST DE AGENDA (octet-stream, 55.8 kB)
Deze vergadering is openbaar.
Cultuurverenigingen die wensen toe te treden tot de gemeentelijke sportraad zijn nog steeds welkom.
Ze dienen enkel een aanvraag te richten naar: Cultuurraad Lierde - Nieuwstraat 21 - 9570 Lierde of cultuur@lierde.be
(Gemeente Lierde)