Uitkeren financiële toelage i.k.v. zwaardere restfractie wordt verlengd

22-01-2020 10:49
Gemeente Oosterzele blijft de financiële toelage voor groepen die door omstandigheden meer restfractie hebben, uitkeren. De toelage werd sinds januari 2018 toegekend en werd ingevoerd samen met nieuwe weegsysteem waarbij de restfractie per gewicht wordt gefactureerd.
Voor bepaalde inwoners kent dat systeem ongewenste gevolgen; die groepen wil Oosterzele steunen via een financiële toelage. De gemeenteraad besliste het uitkeren van de toelage te verlengen voor de periode 2020 – 2025.
Voor wie?
De toelage wordt aan twee doelgroepen uitgekeerd.
Personen met incontinentie of stomapatiënten kunnen de toelage en een bijkomende restfractiecontainer aanvragen via een aanvraagformulier.
De behandelend geneesheer moet het formulier invullen en bekrachtigen. De aanvraag is drie jaar geldig. Wie zich in deze situatie bevindt, kan een toelage van 75 euro per jaar aanvragen.
Het aanvraagformulier is te verkrijgen aan de onthaalbalie in het gemeentehuis of via www.oosterzele.be
Ook gezinnen met kinderen hebben een zwaardere restfractie. De babytoelage bedraagt 25 euro per jaar (per kind tot de leeftijd van 2 jaar). Het gezin ontvangt deze toelage automatisch (er hoeft geen aanvraag te gebeuren) en maximaal twee keer.
De rechthebbenden worden tweemaal per jaar bepaald, namelijk op basis van de gegevens van 30 juni en van 31 december.
Bij beide uitbetalingen wordt het bedrag van de toelage door ILvA overgeschreven op de afvalrekening; de begunstigde ziet dit dus niet op de bankrekening verschijnen.
Burgemeester Johan Van Durme: “Door de restfractie per gewicht betalend te maken, worden sorterende inwoners beloond met een lagere afvalfactuur. Uit cijfers van onze afvalintercommunale ILvA blijkt bovendien dat sinds het invoeren van dit Diftar-systeem sinds
1 januari 2018 de hoeveelheid restafval per persoon gevoelig gedaald is!”
Schepen voor Financiën Marleen Verdonck: “Als sociale gemeente willen we de inwoners die met een hogere afvalfactuur geconfronteerd worden, ondersteunen via het toekennen van een toelage en eventueel een bijkomende restafvalcontainer indien nodig.”
(gudc)