Terrasbelasting en betalend parkeren in stad Zottegem tijdelijk opgeschort wegens Coronavirus.

25-03-2020 11:36
Het coronavirus heeft gans de wereld in haar greep. Ook als Zottegems stadsbestuur willen wij ons steentje bijdragen. Naast de reeds besliste federale en Vlaamse steunmaatregelen, besliste het college van burgemeester en schepenen om alvast 2 ondersteunende maatregelen te nemen: schrapping van de terrasbelasting en gratis parkeren in Zottegem.
De getroffen maatregelen zijn hard en streng, maar absoluut nodig voor de volksgezondheid en om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De opgelegde maatregelen moeten strikt worden opgevolgd. We blijven allemaal in ons kot, we blijven op voldoende afstand van elkaar en wassen zeer regelmatig onze handen. Onze horeca en middenstanders moeten hun winkels sluiten. Ook voor hen zijn dit zeer onzekere tijden. Mensen die in belangrijke sectoren zoals de zorgsector, politie en brandweer of de voedselindustrie en -distributie werken, verdienen terecht alle lof.
Naar aanleiding van deze coronacrisis, heeft de stad ook een aantal ondersteunende maatregelen getroffen. Zo wordt de terrasbelasting 2020 voor horecazaken geschrapt én wordt het parkeren in Zottegem tijdelijk gratis gemaakt.
Schrapping terrasbelasting
De terrasbelasting die horecazaken betalen voor de inname van een deel van het openbaar domein, voor het plaatsen van een terras, wordt voor 2020 integraal geschrapt.
Cafés en restaurants zijn sinds 14 maart verplicht gesloten. Als stadsbestuur willen we hen een duwtje in de rug geven door deze belasting dit jaar te schrappen. Horecazaken die reeds betaald hebben, zullen het betaalde bedrag terug betaald krijgen.
Gratis parkeren
De stad Zottegem heeft beslist om het parkeren tijdelijk gratis te maken. De maatregel gaat onmiddellijk in en duurt al zeker tot en met 19 april. Intussen is het enkel de parkeerschijf op een zichtbare plaats neer te leggen.
Vele handelszaken zijn door de coronamaatregelen verplicht gesloten, maar er zijn ook nog zaken die open zijn. Die moeten we voluit steunen. ‘Winkelhieren’ willen we echt in de verf zetten!
Deze maatregel zorgt er tevens voor dat mensen geen nodeloze afstanden moeten afleggen of moeten aanschuiven aan de parkeerautomaten en deze moeten aanraken. Daarnaast kunnen professionele hulpverleners ook onbeperkt parkeren tijdens het verzorgen van hun patiënten.
(gudc)