'Tentoonstelling - De Groote Oorlog in Zottegem'

12-10-2018 20:43
Op 11 november 1918, na een slachtpartij van vier jaar, zwegen de wapens. De Groote Oorlog was voorbij. De stad Zottegem memoreert de 100ste verjaardag van de Wapenstilstand met een tentoonstelling in het stadhuis.
Uit de ruime collectie van het Centrum voor Streekgeschiedenis werd een selectie gemaakt van sprekend beeldmateriaal. Foto’s, prentbriefkaarten, rouwprentjes, … Uniek zijn een aantal foto’s genomen door Hector Van Wambeke. De fotograaf had zijn atelier op de derde verdieping van het pand op de hoek van de Markt en de Hoogstraat. Hij slaagde erin een aantal clandestiene opnames te maken, onder meer het wegvoeren van opgeëiste werklieden en, de doordocht van de Duitse Keizer, weet schepen van sociale zaken Kurt De Loor.
De tentoonstelling is thematisch opgevat. Zo worden onder meer behandeld: spoorwegspionage (met Leonce Roels en Désiré Van den Bossche), het opblazen van het station in 1918, opgeëisten en gijzelaars, het inbeslagnemen van onder meer fietsen, de intocht van de Fransen, de Bevrijding, het monument op de Heldenlaan … Verder worden een hele reeks rouwprentjes getoond, vult schepen van erfgoed  Sandra De Roeck aan.
Bij de tentoonstelling hoort een boekje waarin alle bijdragen over de Groote Oorlog die de afgelopen vier jaar in dit informatieblad werden gepubliceerd, worden gebundeld.
De expositie loopt van 15 oktober tot 18 november en is open van maandag tot vrijdag, telkens van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur. Ook op zondag 11 en 18 december van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. Gratis toegang.
(gudc)