Stad Zottegem stapt mee in Europees project SURE2050

05-11-2019 12:32
SURE staat voor Sustainable Public Real Estate en heeft als doel om steden te ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzame vastgoedvisie en het planmatig en kordaat uitvoeren ervan. Klimaatneutraliteit is hierbij het uitgangspunt.
“Binnen de klimaatdoelstellingen van de stad willen we zelf het goede voorbeeld geven door zowel voor bestaande gebouwen als voor nieuw te bouwen infrastructuur steeds naar een minimaal energieverbruik te streven”, vertelt schepen van patrimonium Evelien De Both.
Ook schepen van leefmilieu, financiën en klimaat Leen Goossens kijkt uit naar het project: “SURE2050 helpt ons om bij de implementatie van energiebesparende maatregelen de juiste keuzes te maken, zowel op het vlak van organisatie als voor wat de financieringsmogelijkheden betreft. Zo zetten we opnieuw belangrijke stappen vooruit om onze klimaatdoelstellingen te halen.”
SURE2050 bracht een breed partnerschap op de been om de aanwezige kennis en krachten in Vlaanderen te bundelen: provincie Vlaams-Brabant, provincie West-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen, provincie Limburg, DuboLimburg, KampC, Factor4, Fluvius, Het Facilitair Bedrijf en het Vlaams EnergieBedrijf als projectcoördinator. SURE2050 wordt mogelijk gemaakt met Europese Horizon2020-middelen. Ook bij Europa kijkt men dus uit naar de resultaten van dit project.
“Als stadsbestuur vinden wij het belangrijk om binnen de eigen gebouwen het goede voorbeeld te geven. Wij kijken uit naar de deskundige begeleiding binnen dit project, zowel inzake duurzaamheid binnen vastgoed als financieringsmogelijkheden. In de startvergadering in Gent was de boodschap duidelijk: alle steden en gemeenten zullen zich samen moeten inzetten om de noodzakelijke klimaatdoelstellingen te halen” sluiten beide schepenen nog af. 
(gudc)