Stad Zottegem presenteert cijfers boekjaar 2018

12-07-2019 20:14
Een van de belangrijkste streefdoelen van de voorbije legislatuur waren gezonde stadsfinanciën. Ook voor het huidige stadsbestuur is dit een topprioriteit. Schepen van financiën Leen Goossens bevestigt dat voor elk jaar van de voorbije legislatuur voldaan werd aan het dubbel evenwichtscriterium voor de begroting. Voor 2018 is het resultaat op kasbasis (graadmeter toestandsevenwicht) 4.169.183 euro. De
autofinancieringsmarge (graadmeter structureel evenwicht) bedraagt 1.689.623 euro.
“Deze legislatuur willen we op dit elan verder gaan. Bijkomend willen we ook werk maken van de afbouw van onze uitstaande schuld”, benadrukt burgemeester Jenne De Potter.
De exploitatie-uitgaven eindigen op 31.630.863 euro, een normale stijging van ongeveer 2% tegenover 2017. Daartegenover staat een exploitatie-ontvangst van 36.004.935 euro, een stijging van dezelfde grootteorde.
In 2018 investeerde de stad voor 6.304.872 euro. Het merendeel van dat bedrag ging naar investeringen in het woonzorgcentrum Egmont, diverse wegenwerken, de uitbouw van een milieueducatief centrum en de aanleg van voetpaden. De investeringen werden deels gesubsidieerd (173.440 euro), deels met eigen middelen gefinancierd en deels betaald via het opnemen van leningen (5.500.000 euro). In 2018 werd ook 3.029.030 euro aan leningen terugbetaald. Dat brengt de totale stadsschuld op 60.884.127 euro.
(gudc)