Stad verkoopt ‘de Chinees’ op de Graanmarkt

15-09-2018 00:00
Het gebouw op de Graanmarkt 39 is te koop. De doorgang naar de achterliggende stadsgrond blijft gevrijwaard. Of achteraan parkeerplaatsen zijn voorzien is helemaal niet meer zeker.
De gemeenteraad besliste tot de openbare verkoop van het stadsgebouw Graanmarkt 39, in de volksmond ‘de Chinees’ genoemd. De waarde van het gebouw is geschat op minimaal € 190.000. De achterliggende grond blijft stadseigendom. Op advies van de notaris gebeurt het bieden online via www.biddit.be.
Kurt Van Den Driessche (N-VA) vroeg om de totale doorgang in de hoogte en de breedte via de poort over de hele lengte te vrijwaren. Die clausule is opgenomen in de voorwaarden om discussie achteraf te vermijden.
“Ik had indertijd de belofte gekregen dat u op het perceel stadsgrond achteraan 25 parkings zou laten aanleggen”, aldus Freddy Van Eeckhout. “Geldt die nog altijd?”
Het antwoord van schepen Henri Evenepoel (Open VLD) liet hem evenwel op zijn honger zitten. “Momenteel is daar nog geen inrichting voorzien. Als de verkoop van het huis is afgewerkt, kunnen wij nog zien. Of een parking daar mogelijk is, zal de dienst Mobiliteit onderzoeken.”
“Nu ben ik echt ontgoocheld”, repliceerde Van Eeckhout. “Daar stonden vroeger 25 garageboxen, er is dus voldoende plaats. Ofwel doe je dat ofwel niet. Maar als men mij iets belooft, doe dan toch de moeite.”
Aangezien dit punt zelf niet was geagendeerd, raadde gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten (Open VLD) hem aan om op een ander moment daarover te interpelleren.
MLI - Ninofmedia (Andy Dupont)