sp.a Zottegem vraag aandacht voor Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie

16-05-2019 21:02
Al enkele jaren hangt Zottegem de regenboogvlag uit op 17 mei ter gelegenheid van de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie. “Een mooi symbolisch gebaar, maar we stellen voor om het ook te vertalen in bijkomende acties, want ook in Zottegem stoten holebi’s en transgenders nog vaak op onbegrip en discriminatie”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Yana Giovanis. 
Daarom heeft Yana Giovanis dit thema op de agenda van de gemeenteraad van maandag 20 mei geplaatst. “Onze stad heeft vandaag nog geen schepen voor gelijke kansen. Toch kan onze stad nog veel doen voor de LGBT+ gemeenschap”, aldus Yana Giovanis. “Enkele steden hebben bijvoorbeeld een Regenboogverklaring opgemaakt. Een Regenboogverklaring bevat een aantal punten die bijdragen aan het creëren van een positieve beeldvorming en meer respect voor holebi’s en transgenders in de stad. Bedrijven, handelszaken, scholen, verenigingen, instellingen en inwoners kunnen deze Regenboogverklaring onderschrijven.”       
“Ik heb bijkomende maatregelen voorgesteld aan het stadsbestuur om het welzijn van holebi’s en transgenders die in onze stad wonen te verbeteren. Zo kan Stad Zottegem onder andere  genderneutrale of genderinclusieve formulieren invoeren bij de stedelijke administratie, een anti-discriminatiecharter invoeren in de subsidiereglementen en de contactgegevens van holebi- en transgenderorganisaties opnemen in de stedelijke communicatie. Ook het gebruik van diversiteit in de beeldvorming en in het taalgebruik van onze stad kan beter. “
“Omdat holebi’s en transgenders nog vaak het slachtoffer zijn van discriminatie en onbegrip én omdat Zottegem van iedereen is, hoop ik dat het stadbestuur oren heeft naar mijn voorstellen,” besluit Yana. 
(gudc)