sp.a Zottegem bezorgd om toekomst Zottegem, tijdens eedaflegging.

07-01-2019 21:18
Vanavond legt de nieuwe Zottegemse gemeenteraad de eed af. Dat laat sp.a Zottegem alvast niet onopgemerkt voorbijgaan. Ondanks de goede verkiezingsresultaten en een monsterscore voor sp.a-kopman Kurt De Loor, maakt sp.a Zottegem voor het eerst sinds 2000 geen deel meer uit van het bestuur. Bij de eedaflegging maakt sp.a Zottegem haar bezorgdheden duidelijk voor de toekomst van de stad. “De voorbije jaren hebben we met sp.a het verschil gemaakt in Zottegem, we hopen vurig dat dat werk verder gezet wordt door de nieuwe coalitie. Maar tegelijk houden we ons hart vast, want het partijprogramma en herhaaldelijke uithalen van één van de huidige coalitiepartners liet weinig aan de verbeelding over: de afbraak van mooie realisaties uit het verleden staan hoog op hun agenda.”
De Zottegemse installatie van de gemeenteraad vanavond ging niet onopgemerkt voorbij. sp.a Zottegem grijpt de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur aan om haar bezorgdheden te uiten over de toekomst van de stad. sp.a-voorzitter Kurt De Loor: “De voorbije jaren hebben we met sp.a Zottegem duidelijk het verschil gemaakt voor Zottegem. De stad heeft grote stappen voorwaarts gezet. Zo was er zonder sp.a geen nieuw woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum of dagverzorgingscentrum, ook geen Beislovenpark, kunstgrasveld of administratief centrum Sanitary. We hopen vurig dat dit werk nu verder wordt gezet, maar tegelijk houden we ons hart vast. De herhaaldelijke uithalen van N-VA op het beleid de voorbije jaren en hun partijprogramma laat weinig aan de verbeelding over: de afbraak van onze mooie realisaties staat hoog op hun agenda.”
Om hun bezorgdheden te uiten, greep sp.a Zottegem de eedaflegging aan om de nieuwe bestuurscoalitie alvast op te roepen om het ambitieuze en creatieve beleid van de voorbije jaren verder te zetten. Zo legde Kurt De Loor bij zijn eedaflegging de nadruk op het verderzetten van het sterke sociale beleid en de aanpak van kinderarmoede. Sandra De Roeck drukte dan weer haar oprechte hoop uit dat er verder gebouwd wordt op de culturele fundamenten die de voorbije jaren gelegd zijn en dat er verder geïnvesteerd wordt in onderwijs en een groen en duurzaam Zottegem. Uittredend schepen Peter Roman legde de klemtoon op sportief Zottegem en de nood aan een totaalvisie op mobiliteit en Joost Franceus onderstreepte het belang van ontwikkelingssamenwerking en toerisme. Nadine Stalpaert, die al voor de 5de keer de eed aflegt als gemeenteraadslid, legde de nadruk op het verderzetten van het creatief seniorenbeleid in Zottegem.
Ook nieuwkomers Yana Giovanis en Louie Van Rijsselberge sloten zich bij hun eedaflegging aan bij de bekommernissen van hun sp.a-collega’s. Yana Giovanis vroeg de bestuursmeerderheid om ondernemend Zottegem te blijven steunen, zowel de zelfstandigen, de horeca, de verenigingen, organisatoren van evenementen als de carnavalisten. Als jongste gemeenteraadslid legde Louie Van Rijsselberge dan weer de nadruk op jongeren in de Egmontstad. Hij hoopt dat ze ook in de toekomst de plaats en de mogelijkheden zullen krijgen om jong te zijn.
Met deze creatieve en ongebruikelijke eedaflegging wil sp.a Zottegem haar bezorgdheden over de toekomst van de stad uiten en de nieuwe bestuurscoalitie alvast één ding duidelijk maken: “voor een creatief, sociaal en ambitieus beleid willen we een partner zijn, maar als het gaat om het afbreken van dienstverlening of realisaties, dan zullen we stevig in de oppositie gaan.”
(gudc)