sp.a vraagt meer aandacht voor verkrotting in stadscentrum

14-05-2019 22:34
De gemeenteraad keurde op 14 mei de visie ‘Hoger bouwen en verdichting in Geraardsbergen goed’. sp.a onthield zich. De socialisten vragen meer aandacht voor de verkrotting in het stadscentrum. “Deze bouwvisie lijkt vooral op maat van projectontwikkelaars”, vindt gemeenteraadslid Bram De Geeter, “en niet op maat van de mensen”.
Voor alle duidelijkheid: sp.a is een voorstander van dichter bij elkaar wonen en op bepaalde plaatsen moet men dus ook in de hoogte kunnen bouwen. “Maar de visie die werd goedgekeurd    voorziet onder andere het creëren van woongelegenheden op de Astridlaan”, zegt gemeenteraadslid Bram De Geeter. Volgens de socialisten zal de verkeersellende daardoor    enkel toenemen. “En laten we eerlijk zijn”, zegt De Geeter, “ de toestand is nu al meer dan ellendig”. Volgens de socialisten komt nu al op bepaalde momenten de toegankelijkheid van het stadscentrum ernstig in het gedrang.
Het grootste bezwaar is echter het gebrek aan aandacht voor het meest acute woonprobleemvan de Oudenbergstad: de verloedering van het stadscentrum. “De slechte woongelegenheid in bepaalde wijken van de stad is dé oorzaak van vele problemen van Geraardsbergen”, aldus    raadslid Geert De Chou, “deze woonproblematiek hangt samen met armoede, sociale uitsluiting, vervreemding en de bijhorende onveiligheidsgevoelens”. De socialisten zijn verbaasd dat de inspanningen van het stadsbestuur zich niet richten op de fundamentele probleem aan te pakken. De Chou: “Voor ons is het duidelijk: zolang dit probleem niet ten gronde wordt aangepakt, zal onze stad blijven aanmodderen”.
sp.a heeft het onzalige gevoel dat deze bouwvisie meer op maat is van projectontwikkelaars dan op maat van de mensen. “Voor alle duidelijkheid: wij zijn voor alle voorstellen die onze    stad beter maken”, aldus De Chou, “maar in deze bouwvisie zitten elementen waar de stad níet beter van wordt.”
(BDG)