sp.a hekelt het verdwijnen van de kraamafdeling in ASZ Geraardsbergen.

11-01-2019 15:48
De nieuwe bestuursperiode van Open VLD en CD&V is nog maar enkele dagen in voege en de inwoners van Geraardsbergen krijgen direct al een rekening gepresenteerd. De materniteit van ons ziekenhuis zal op 1 juli van dit jaar haar deuren sluiten. 1 juli 2019 is dus ook direct het einde van de geboren en getogen Geraardsbergenaars! Deze verantwoordelijkheid rust op de schouders van onze 2 vertegenwoordigers in het directiecomité van het ASZ: Burgemeester Guido De Padt en voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst David Larmusau, zegt Emma Van der Maelen van sp.a.
Tijdens de installatievergadering van de gemeente/OCMW-raad heeft sp.a nog een spoedvergadering bij elkaar geroepen om deze beslissing van het ASZ te bespreken en de gevolgen op de toekomst van ons ziekenhuis en het personeel in detail te bespreken. 
“Ik kan niet begrijpen dat men ervoor kiest om de materniteit van ons ziekenhuis te sluiten. De materniteit is net één van de toegangspoorten voor ons ziekenhuis” zegt Emma Van der Maelen. Jaarlijks komen 300 families via de materniteit in aanraking met het ziekenhuis. Dit zorgt voor een klantenbinding waardoor deze mensen ook geneigd zullen zijn om voor andere zorgen ook naar het ASZ van Geraardsbergen te trekken. Deze families zullen nu noodgedwongen kennis moeten maken met een ander ziekenhuis. Hierdoor dreigt het ASZ van Geraardsbergen een grote instroom van patiënten te verliezen.
“In het verleden hebben we vaak ook moeten vechten om de materniteit open te houden” geeft Emma mee. “Voor sp.a Geraardsbergen is het steeds onaanvaardbaar geweest om de materniteit te sluiten. Via aanhoudende contacten bij de bevoegde ministers slaagden we er ook steeds in om de materniteit in Geraardsbergen open te houden, de meerderheid van Open VLD en CD&V smijten nu de handdoek in de ring” besluit Emma Van der Maelen.
Samen met onze materniteit verdwijnt ook de échte geboren Geraardsbergenaar. Er zullen namelijk geen geboortes meer plaatsvinden in onze stad. Dit is een stuk geschiedenis, een stuk van onze stad die mee verdwijnt, aldus nog Emma Van der Maelen.
Over dit onderwerp is tot op heden alles gezegd op de installatievergadering van de gemeenteraad zeggen Burgemeester Guido De Padt en David Larmuseau, voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst.
De Burgemeester heeft daarenboven ook gezegd dat de vertegenwoordiger van de spa en ook van de NVA in de beheerraad van het ASZ veel afwezig waren en nooit een tussenkomst hebben gedaan wanneer de toekomstige organisatie van het ASZ daar werd besproken. Sp-a heeft zelf goedgekeurd. Door de burgemeester werd ook meegedeeld dat er een vergadering wordt gepland waarop de directie van het ASZ hun voorstellen zullen komen toelichten. De uitgebreide voorstellen ten gunste van de burger van Geraardsbergen zullen eerstweeks worden toegelicht.
 Lees hier het oorspronkelijk persbericht van het ASZ  over de sluiting materniteit in Geraardsergen. 
(DD)