SOLVA kende al 10 percelen toe op bedrijventerrein Doorn Noord

15-08-2019 11:13
In eerste instantie zijn 13 bedrijven weerhouden, waarvan 7 uit Ninove. SOLVA kende inmiddels 10 percelen toe, goed voor een tewerkstelling van meer dan 200 werknemers. Kandidaat-bedrijven kunnen nog tot 10 september een dossier indienen voor de resterende loten.
Een en ander vernam raadslid Stijn Vander Elst (Open VLD) van het stadbestuur. “SOLVA heeft in juli aan 10 bedrijven een definitieve plaats toegewezen. Het gaat om gehele of gedeeltelijke hervestigingen of uitbreidingen. Inmiddels lopen onderhandelingen met enkele geïnteresseerde bedrijven voor de resterende loten.”
Er is nog zo'n 32.057 m² netto bedrijfsoppervlakte vrij en nog 4.781,53 m² voor gemeenschapsvoorzieningen. De totale verkoopbare oppervlakte van de zone bedraagt 163.525 m² aan private bedrijfspercelen en 40.897 m² in gemeenschappelijke mede-eigendom.
“De vergunning voor het aanleggen van wegen en riolering is afgeleverd op 18 maart 2019. Er zijn geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek; de werken kunnen starten na de aanbesteding. De bedrijven kunnen hun omgevingsvergunning voorbereiden en offertes aanvragen, parallel met de aanleg van deze infrastructuur. Op die manier kunnen zij met de bouw beginnen onmiddellijk na het verlijden van de akte: binnen de vier maanden na het beëindigen van de infrastructuurwerken.”
Er worden geen archeologische vondsten verwerkt in het terrein zelf. De stad heeft wel gevraagd om een duiding van de vondsten te voorzien.
Ontsluiting
Volgens het stadsbestuur zouden SOLVA en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het principieel eens zijn over de aanleg van een lichtengeregeld kruispunt op de Aalstersesteenweg voor de ontsluiting van de bedrijvenzone. “De vergunning is verworven”, is hier de conclusie.
Bij het AWV horen wij een andere versie. Op 13 augustus meldt de persdienst ons: “Het proces over de N405 loopt nog en de gesprekken zijn nog aan de gang.”
Tweede oproep kandidaatstelling
Voor de resterende 4 vrije loten kunnen kandidaten een dossier indienen tot 10 september 2019. De voorwaarden en het kandidaatsdossier zijn terug te vinden op www.doornnoord.be.
- Op het plan in bijlage zijn de toegekende percelen aangeduid in roze/rood.
- Over de 3 blauw ingekleurde loten lopen de onderhandelingen.
- De witte loten zijn nog vrij: loten 5A, 6, 10 (zichtlocaties) en 11 (niet-zichtlocatie).
MLI - Ninofmedia