Socialisten Geraardsbergen : Materniteit hoefde helemaal nog niet dicht

16-01-2020 20:40
Het stadsbestuur besliste, zonder dat men daartoe verplicht werd door de overheid, de materniteit van het ASZ-ziekenhuis van Geraardsbergen te sluiten. Andere lokale besturen zullen wél keihard vechten om hun materniteit te behouden. Wat heeft ons stadsbestuur bezield? ‘Slecht onderhandeld’, zeg men bij sp.a.
In België gaat alles traag. We slagen er zelfs niet in om binnen een redelijke termijn een regering te vormen. Deze nieuwe regering, als ze er ooit komt, zal misschien beslissen welke materniteiten dicht moeten omdat ze te weinig bevallingen afhandelen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft immers een rapport gepubliceerd waarin wordt gesteld dat er 17 materniteiten zouden kunnen gesloten worden omdat ze de voorgestelde norm qua aantal bevallingen niet halen.
Betekent dit dat deze materniteiten effectief zullen gesloten worden? Allerminst: politici van allerlei slag, stand en partij reageren afkeurend op het voorstel van het KCE. En als er materniteiten zouden sluiten, wanneer zou dit dan gebeuren? Onmogelijk te zeggen. Nu zullen allerhande politici, ook en zeker uit lokale besturen, een dergelijke beslissing zo veel als mogelijk aanvechten, al was het maar om tijd te rekken om zodoende hun materniteit zo lang mogelijk open te houden. Er wordt trouwens nu al gesteld dat sommige ‘kleine’ materniteiten open zullen blijven omdat de nabijheid dient gegarandeerd te blijven.
Het Geraardsbergse stadsbestuur heeft helaas voor een andere strategie  gekozen... ze hebben er mee ingestemd om de materniteit op eigen houtje - en dus nog voor het werd opgelegd door de overheid - te sluiten.
Had men gewoon gewacht op de beslissing van de federale overheid, dan konden Geraardsbergse moeders misschien nog jarenlang gebruik maken van de zeer gewaardeerde diensten van onze materniteit. En hadden ze écht alles in het werk gesteld om ze open te houden, hadden ze misschien zelfs nog meer bereikt.
Slecht onderhandeld
De Geraardsbergse materniteit is eigenlijk gesneuveld in de onderhandelingen over een op te richten ziekenhuisnetwerk waarvan de ASZ ziekenhuizen deel zouden moeten van uitmaken, aldus nog sp.a Geraardsbergen.
(EVDM)