Selectieprocedure voor sociaal-pedagogisch en paramedisch verantwoordelijke kinderdagverblijf (B4-B5) in contractueel verband voor bepaalde duur

16-05-2019 10:41
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor sociaal-pedagogisch verantwoordelijke kinderdagverblijf (B4-B5) in contractueel verband en voor bepaalde duur (namelijk van 01 juli 2019 tot en met 30 juni 2020).
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten waar iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken, dit met extra aandacht voor kwetsbare groepen.
Als sociaal-pedagogisch en paramedisch verantwoordelijke voor het kinderdagverblijf:
- ben je verantwoordelijk voor de organisatie en de algemene werking van het kinderdagverblijf,
- coördineer je de activiteiten en onderhoud je de contacten met de ouders, het lokaal bestuur, Kind en Gezin, scholen en andere externe instanties,
- geef je leiding aan de begeleidsters en waak je over de veiligheid, hygiëne, opvoeding, ontwikkeling en het spel van de kinderen.
Als kandidaat heb je minimaal drie jaar relevante beroepservaring en ben je in het bezit van één van de volgende diploma’s:
een bachelordiploma of diploma hoger onderwijs van één cyclus van één van de volgende studierichtingen uit de studiegebieden onderwijs, sociaal-agogisch werk en gezondheidszorg:
pedagogie van het jonge kind,
kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs,
gezinswetenschappen,
maatschappelijke veiligheid,
orthopedagogie,
sociaal werk,
sociale readaptatiewetenschappen,
toegepaste psychologie,
verpleegkunde,
een bachelordiploma of diploma hoger onderwijs van één cyclus van een studierichting van het studiegebied psychologie en pedagogische wetenschappen, een bachelordiploma of diploma hoger onderwijs van één cyclus gecombineerd met het diploma van leraar (behaald na het volgen van de specifieke lerarenopleiding), een masterdiploma of diploma hoger onderwijs van meer dan één cyclus van een afstudeerrichting die behoort tot het studiegebied psychologie en pedagogische wetenschappen, een masterdiploma of diploma hoger onderwijs van meer dan één cyclus gecombineerd met een diploma van leraar (vanaf het schooljaar 2007-2008), een eindstudiebewijs van de postgraduaatopleiding ‘leidinggevende in kinderopvang’ georganiseerd door de Arteveldehogeschool van Gent (uitgereikt tot en met 31 augustus 2011), een getuigschrift van de postgraduaatopleiding ‘verantwoordelijke in kinderopvang’ georganiseerd door de Karel de Grote-Hogeschool van Antwerpen (uitgereikt tot en met 01 oktober 2015).
Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor één jaar worden aangelegd.
Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2.837 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.
De werkregeling biedt mogelijkheden voor een goede work-life balance.
Het sollicitatiegesprek zal doorgaan op 17 juni 2019.
De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister model 2 en een kopie van het vereiste diploma, ten laatste op 10 juni 2019, worden bezorgd aan de voorzitter van het vast bureau, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.
Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, tel. 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be
Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.
(Stad Geraardsbergen)