Selectieprocedure voor ergotherapeut (bv1-bv2-bv3) in contractueel verband voor onbepaalde duur

13-04-2019 09:46
 
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor ergotherapeut (BV1-BV2-BV3) in contractueel verband en voor onbepaalde duur.
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten waar iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken, dit met extra aandacht voor kwetsbare groepen.
Als ergotherapeut werk je mee aan een aangename woon- en leefsfeer voor de bewoners van de woonzorgcentra. Je zorgt voor opvang en begeleiding van zowel fysiek als psychisch zorgbehoevende bejaarden op een warme en belevingsgerichte wijze. Je werkt mee aan positieve beeldvorming en drempelverlagende activiteiten met diverse actoren en in nauwe samenwerking met het diensthoofd ‘ergo en animatie’.
Kandidaten zijn in het bezit van een graduaats-/bachelordiploma in de ergotherapie.
Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het Lokaal Bestuur Geraardsbergen.
Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.
Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2482,12 EUR en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.
De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het vereiste diploma, ten laatste op 30 april 2019, aangetekend worden verstuurd aan de voorzitter van het vast bureau, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.
Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : werving en selectie, tel. 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be
Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor ergotherapeut (BV1-BV2-BV3) in contractueel verband en voor onbepaalde duur.
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten waar iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken, dit met extra aandacht voor kwetsbare groepen.
Als ergotherapeut werk je mee aan een aangename woon- en leefsfeer voor de bewoners van de woonzorgcentra. Je zorgt voor opvang en begeleiding van zowel fysiek als psychisch zorgbehoevende bejaarden op een warme en belevingsgerichte wijze. Je werkt mee aan positieve beeldvorming en drempelverlagende activiteiten met diverse actoren en in nauwe samenwerking met het diensthoofd ‘ergo en animatie’.
Kandidaten zijn in het bezit van een graduaats-/bachelordiploma in de ergotherapie.
Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij het Lokaal Bestuur Geraardsbergen.
Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.
Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2482,12 EUR en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.
De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister en een kopie van het vereiste diploma, ten laatste op 30 april 2019, aangetekend worden verstuurd aan de voorzitter van het vast bureau, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.
Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : werving en selectie, tel. 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be
Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.
(Stad Geraardsberen)