Selectieprocedure sanctionerend ambtenaar (A1a-A2a-A3a) in contractueel verband voor onbepaalde duur in Geraardsbergen

06-11-2019 11:30
Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen organiseert een selectieprocedure voor sanctionerend ambtenaar (A1a-A2a-A3a) in voltijds contractueel verband en voor onbepaalde duur.

De sanctionerend ambtenaar geeft leiding aan het team gemeenschapswachten-vaststellers. Samen met hen zorgt de sanctionerend ambtenaar voor de goede afhandeling van de gemeentelijke administratieve sancties. Hij/zij vormt de brug tussen zijn team en de lokale politie, de andere diensten van het lokaal bestuur, het parket en andere.

De sanctionerend ambtenaar werkt onder leiding van en rapporteert aan de afdelingschef ‘ruimte’.

Kandidaten zijn in het bezit van:

  • een diploma van master in de rechten aangevuld met een opleiding inzake ‘conflictbeheersing, inbegrepen positieve conflictbeheersing met minderjarigen’ of
  • een universitair diploma van de tweede cyclus of een gelijkgesteld diploma aangevuld met een opleiding inzake
    • de algemene principes van het strafrecht,
    • de wetgeving betreffende de gemeentelijke administratieve sancties met in het bijzonder aandacht voor de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de sanctionerend ambtenaar, alsook voor de rechten en de plichten van de burgers op de voor het publiek toegankelijke plaatsen en voor de gevallen waarbij men op heterdaad betrapt wordt;
    • conflictbeheersing, inbegrepen positieve conflictbeheersing met minderjarigen.

Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 3108 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques (6 euro), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, eindejaarspremie en tweede pensioenpijler.

De werkregeling biedt mogelijkheden voor een goede work-life balance.

De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden) en een kopie van de vereiste diploma’s, ten laatste op 20 november 2019, per aangetekende post worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, 054 43 56 14,werving@geraardsbergen.be of carine.polfliet@geraardsbergen.be

Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.

(Stad Geraardsbergen)