Scholengroep 20 zet in op bewustwording privacy

11-10-2018 10:08
Woensdag 10 oktober vond de eerste van 4 infosessies over privacy plaats voor alle leerkrachten en het administratief personeel van scholengroep 20.
De vernieuwde privacywetgeving of GDPR verplicht scholen om heel wat maatregelen te nemen op het vlak van privacy en gegevensveiligheid.
Elke school moet een gegevensregister bijhouden en eventuele inbreuken tegen de privacywetgeving melden. Het zorgvuldig omgaan met gegevens en beeldmateriaal van leerlingen en leerkrachten is iets waar scholengroep 20 maximaal wil op inzetten. Daarom stelde de scholengroep ook Tine Debruyne aan als aanspreekpunt informatieveiligheid. Bij haar kunnen personeelsleden terecht met hun vragen over de privacywetgeving.
Consultant Rudy Muls gaf een boeiende uiteenzetting met heel wat praktijkgerichte voorbeelden en aandachtspunten voor personeelsleden zoals:
-         veilig omgaan met accounts en wachtwoorden,
-         veilig omgaan met gevoelige informatie,
-         bewustwording van de rechten van alle betrokkenen,
-         wat te doen bij een gegevenslek of inbreuk op de privacywetgeving.
(TB)