Schepen van Mobiliteit wil aanleg keerpunten op Brakelsesteenweg ‘on hold’ zetten

15-09-2018 00:02
Schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel voorziet grote problemen door de aanleg van twee keerpunten op de Brakelsesteenweg. Deze moeten het geplande winkelcentrum Ninouter ontsluiten. Volgens hem zullen zij voor een serieuze overlast en een meerkost voor de Ninovieters zorgen.
De schepen is zacht uitgedrukt een koele minnaar van Ninouter, het winkelcentrum dat projectontwikkelaar Mitiska langs de Brakelsesteenweg wil realiseren. Op een inderhaast bijeen geroepen persconferentie bracht hij donderdagnamiddag 13 september extra argumenten contra aan.
“De ontsluiting van het winkelcentrum zal gebeuren door twee keerpunten, gepland door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Maar de 500 meter van de Brakelsesteenweg tussen die beide punten wordt niet heraangelegd. De bestaande riolering zal daardoor een stuk dieper liggen dan de nieuwe op de keerpunten. Ik voorzie geurhinder voor de buurt, maar vooral een reële kans op wateroverlast bij zware regenval.”
En dat is nog niet alles volgens de schepen. “Er komen drie pompen onder het wegdek. De controle daarvan zal maandelijks gebeuren. Het is momenteel compleet onduidelijk wie de factuur hiervoor zal betalen. Nog problematischer is hoe ze de onderhoudswerkzaamheden zullen organiseren. In het beste geval zal het rijvak richting Brakel worden onderbroken gedurende drie uur, wat zal leiden tot een onmogelijke verkeerssituatie.”
Het is volgens hem ook niet duidelijk wie zal opdraaien voor de heraanleg van het niet-geplande tussenstuk. “Alles samen raam ik de factuur daarvan op € 1,2 miljoen. Dat zal volgens mij de Ninoofse belastingbetaler moeten ophoesten. Daardoor dreigen andere prioritaire projecten op de lange baan te komen. Ik denk aan de Krepelstraat, Roost, de Weggevoerdenstraat, de Pollarebaan.”
Wouter Vande Winkel stelt dus voor de geplande werken ‘on hold’ te zetten. “De aanbestedingsprocedure voor die keerpunten loopt, er is nog geen contract met een aannemer. Vanuit het Vlaams Gewest wil men absoluut verder, maar zolang die genoemde problemen niet zijn uitgeklaard, lijkt het mij wijs om die procedure stil te leggen.”
Of zijn démarche geen invloed zal hebben op de schadeclaim, die Mitiska tegen de stad heeft lopen? “Zelf denk ik dat hun procedure geen kans maakt. Wij hebben als stadsbestuur gebruik gemaakt van ons recht om naar de raad voor vergunningsbetwistingen te stappen. Hun claim heeft geen grond van bestaan. We zijn wel discretie overeengekomen in verband met de handelsconvenant, maar over de puur praktische gevolgen van dit project kan ik nog altijd vrij communiceren.”
“Dus mijn vraag aan AWV blijft: leg die procedure stil, gelet op de mobiliteitsproblematiek en de kosten. Ik spreek nu in naam van onze fractie en wil niet verantwoordelijk zijn voor de situatie die men daar zal creëren. De gesprekken verlopen moeizaam. Maar wij zijn niet de vertegenwoordigers van de aandeelhouders van een projectontwikkelaar. Onze aandeelhouders zijn de Ninovieters.”
MLI - Ninofmedia Andy Dupont