Sax for Pax. Ook stad Zottegem zamelt granaathulzen uit de Grote Oorlog in

05-12-2018 20:52
Honderd Jaar  Groote Oorlog is voorbij. Honderd jaar geleden zwegen de wapens. Miljoenen granaten waren afgevuurd. Tienduizenden bleven tot op vandaag bewaard. Ook bij ons.
De Belgische saxofoonbouwer Adolphe Sax & Cie  pakt uit met een hoogst origineel initiatief. Onder het motto ‘zwaarden omsmeden tot ploegscharen’ wil de firma een limited edition van 193 saxofoons vervaardigen uit omgesmolten granaathulzen van WO 1. Granaathulzen zijn gemaakt uit messing, het basismateriaal voor saxofoons. Midden december start een nationale inzamelactie. De gerecupereerde hulzen worden in een gespecialiseerd Nederlands bedrijf gerecycleerd en omgesmolten tot nieuw plaatmateriaal.
Ook de stad Zottegem zet mee de schouders onder dit initiatief. ‘Het is een mooie en erg symbolische actie’, licht schepen van Cultuur Sandra De Roeck toe. ‘Zowel onze academie voor muziek woord en dans, onze dienst cultuur als onze dienst erfgoed, zetten hier graag mee de schouders onder.
Concreet kan iedereen granaathulzen uit de oorlog 14-18 deponeren in het Centrum voor Streekgeschiedenis, Markt 1, dit elke werkdag van 9-12 en van 14-16 uur. Dit van 15 december tot 15 januari.
De opbrengst van de saxofoons gaat integraal naar goede doelen, onder meer de Nederlandse stichting Dorcas die in het Midden-Oostenoorlogsvluchtelingen opvangt in veilige zones en die zo snel mogelijk hun zelfstandigheid proberen terug te geven en de vzw De Zonnegloed uit Oost-Vleteren één van de eerste dieren sanctuaries in ons land.
(gudc)