Provincie Oost-Vlaanderen verleent 396 141,35 EUR subsidies voor projecten van Oost-Vlamingen in het Zuiden

05-04-2019 10:07

De Provincie Oost-Vlaanderen wil het draagvlak voor internationale solidariteit verbreden en de directe verbondenheid met het Zuiden versterken. De Provincie verleen 396 141,35 EUR subsidies aan 74 projecten in het Zuiden. Bij deze projecten zijn altijd Oost-Vlaamse organisaties betrokken.

“Een voorwaarde voor subsidiëring is het creëren van een draagvlak voor samenwerking in onze Provincie. Op die manier zorgen de projecten voor een grotere solidariteit met het Zuiden en voor extra financiële middelen vanuit hun achterban.”, aldus gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking.

Kleinschalige projecten met grote impact

De gesubsidieerde initiatieven situeren zich in Latijns-Amerika, Afrika en Azië en dragen elk op een eigen manier bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. De projecten zetten in op gezondheidszorg, onderwijs, landbouw, voedselzekerheid, sanitaire voorzieningen, democratische inspraak, werken met kwetsbare jongeren, ... Het zijn kleinschalige projecten, ondersteund door Oost-Vlamingen. Toch is de impact op het leven van de mensen in het Zuiden en bij ons niet te onderschatten.

Dat getuigt ook Dirk Vanhaeren van organisatie Batwa Keramiek: “In ons project met de coöperatieve URUMURI (Licht) werken we samen met een dertigtal vrouwen om de traditionele keramiek te verbeteren. Ook proberen we de inheemse bevolkingsgroep de Batwa, één van de oudste van deze wereld die al eeuwenlang wordt gediscrimineerd, een nieuwe identiteit te geven. We gaan uit van hun kennis, hun ervaringen, hun integratie in de nieuwe Rwandese maatschappij.”

Een korte omschrijving van ieder project vindt u in bijlage of op de overzichtskaart.

Bekijk hier de projecten die gesteund worden.

(Prov O-Vl)