Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Ronse en Wichelen en het plaatsen van verlichting in Oosterzele

16-04-2019 21:03

De Provincie Oost-Vlaanderen kent een toelage toe voor fietspaden die stad Ronse en gemeente Wichelen willen aanleggen. Gemeente Oosterzele krijgt ook een toelage voor het plaatsen van functionele verlichting langs fietswegen.

"De Provincie wil iedereen aanmoedigen om voor korte verplaatsingen naar schoolnaar het werk of de winkel de fiets te gebruikenDaarom ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van nieuwe fietspaden en het eventueel plaatsen van verlichting langs deze fietspaden."

Gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Mobiliteit

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in de Rode Mutslaan in Ronse naar aanleiding van wegen- en rioleringswerken

Deze fietspaden maken deel uit van het lokaal functioneel fietsroutenetwerk en komen in principe in aanmerking voor een Provincietoelage van 40%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een principiële belofte van toelage toe van 110 932,56 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Provinciale toelage voor de aanleg van fietspaden in Wichelen

De gemeente Wichelen wil fietspaden aanleggen langs Bogaert. Deze fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Ze komen dus in aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 1 319 021,21 EUR, als tussenkomst in de aanleg van deze fietspaden.

Provinciale toelage voor het plaatsen van functionele verlichting langs fietswegen in Oosterzele

De gemeente Oosterzele wil functionele verlichting plaatsen langs fietssnelweg F417 (Melle-Zottegem) langs Van Thorenburglaan - Schellaertweg, Roosbroekstraat – Van Thorenburghlaan en Houte - Kalle. De fietspaden maken deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De kosten voor het plaatsen van verlichting komen aanmerking voor een toelage van 100%.

De Oost-Vlaamse deputatie kende een vaste belofte van toelage toe van 72 387,93 EUR, als tussenkomst in het plaatsen van verlichting langs deze drie deeltrajecten van de fietssnelweg F417, die Melle met Zottegem verbindt.

(Prov O-Vl)