Provinciale groepsaankoop zonnepanelen

17-04-2019 10:43
Vanaf 1 april kan je als inwoner van Oost-Vlaanderen gratis en vrijblijvend inschrijven voor de vierde groepsaankoop zonnepanelen van de Provincie Oost-Vlaanderen. Neem deel, bespaar op je energiekosten en draag je steentje bij aan een beter leefmilieu.
Vorig jaar organiseerde Provincie Oost-Vlaanderen een derde groepsaankoop zonnepanelen. Meer dan 10.000 Oost-Vlamingen schreven zich in. Uiteindelijk werden ruim 2.000 installaties geplaatst wat overeen komt met 11 voetbalvelden aan zonnepanelen. Ook vandaag blijven zonnepanelen een erg interessante investering, die meer opbrengt dan spaargeld op de bank. Voor de vierde keer krijg je de kans om ook via de Provincie Oost-Vlaanderen deel te nemen aan een groepsaankoop zonnepanelen. 
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft ervoor gekozen om deze groepsaankoop te organiseren om zo duurzame zonne-energie toegankelijker te maken voor haar inwoners. Door samen aan te kopen, verkrijgen we een scherp groepsvoordeel.
Deze groepsaankoop sluit naadloos aan bij de ambitie van de Provincie om samen met inwoners, organisatie, steden en gemeenten, bedrijven, ... werk te maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. De Provincie wil de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen en tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Ze doet dit o.a. door maximaal in te zetten op energiebesparing en productie van hernieuwbare energie.
Ook de gemeente ondersteunt dit initiatief. Zwalm ondertekende op 21 januari 2017 het Europese Burgemeestersconvenant en engageert zich hierbij om de CO2-uitstoot met minstens 40 procent te verminderen tegen 2030 (ten opzichte van 2011).
Voor meer informatie over dit initiatief, surf naar https://www.oost-vlaanderen.be/zonnepanelen, bel naar het gratis nummer 0800 26 803 (werkdagen van 9 tot 17 uur) of e-mail naar zonnepanelen@oost-vlaanderen.be.
(Gemeente Zwalm)