Project SEZZ KAZ

28-03-2020 10:30
Zoals je weet ben ik op school nogal veel betrokken bij wedstrijden (glutenvrij bier, insectenlolly's) en projecten (Zottegems humorfestival, sollicitantendag). In Coronatijden kon ik niet langs de kant blijven zitten en heb een volgend project opgezet waarmee ik de mensen uit de zorg en dan meer specifiek, het personeel van SEZZ, een hart onder de riem wil steken.
Ik heb een platform opgezet tussen SEZZ en KAZ waarbij we de leerlingen vanaf 16 jaar ter beschikking stellen om via online-communicatiemiddelen te  helpen met schooltaken en het behandelen van de leerstof bij kinderen van het zorgpersoneel. Mogelijkheden hiervoor zijn smartschool, messenger, whatsapp, Skype, Google Meet en andere platformen. Ik weet uit zeer nabije bron (mijn vrouw Hilde De Nutte werkt voor de koepelorganisatie van de ziekenhuizen Zorgnet-Icuro) dat het zorgpersoneel dubbele shiften draait en zich volledig inzet om dit immense probleem te helpen indijken. Wanneer die mensen thuiskomen zijn ze niet meer in staat om hun kinderen te helpen bij hun overload aan huistaken. Laat daar nu net de mogelijkheid zijn om via bereidwillige leerlingen uit de 3e graad bij te springen bij die ondersteuning.
Voor onze leerlingen is het een ideaal moment om nog eens hun oude leerstof te herhalen, over te brengen aan jonge kinderen en de zorgsector en enorme steun te bieden. Uiteindelijk is dit volledig gratis, een eeuwige dankbaarheid zal hun deel zijn. Indien de vraag naar ondersteuning van het zorgpersoneel heel  groot zou zijn, kunnen we rekenen op de bereidwilligheid van de vele leerlingen van het KAZ, los van de gevolgde studierichting . Zo zouden we leerlingen uit het zesde jaar vooral inschakelen bij de moeilijkere vraagstukken, terwijl leerlingen uit ons vijfde secundair ondersteuning kunnen bieden bij vragen van leerlingen basisonderwijs. Mijn collega, Lorenz Wittenberg zorgt ervoor dat er een snelle en gebruiksvriendelijke brug komt tussen SEZZ en KAZ.
Eline Libbrecht, HR-manager zal polsen wie er hulp kan gebruiken in haar ziekenhuis, zal vragen het inschrijvingsformulier van onze website in te vullen zodat wij snel en duidelijk op de hoogte worden gebracht van de vraag naar ondersteuning. Tegelijkertijd kunnen wij dan in ons aanbod aan leerlingen op zoek gaan naar de gepaste ondersteuning zodat ze online met elkaar in contact kunnen treden en de hulp concreet kan worden. Volgende link maakt ons initiatief duidelijk en is zeer gebruiksvriendelijk opgesteld door mijn collega en mezelf. Uiteraard werd dit, alvorens in gebruik te nemen, goedgekeurd door Eline Libbrecht en onze adjunct directeur Annelies Detemmerman.
Foto van de opzetters van de hulplijn tussen SEZZ en KAZ
(gudc)