Project Kinneke Baba beste praktijkvoorbeeld op Vlaamse Woondag

15-09-2018 10:21
35 woningen voor gezinnen in armoede opgewaardeerd
Het project Kineke Baba zorgde de voorbije twee jaar voor de opwaardering van 35 woningen van kansarmen. ‘Dat is een indrukwekkend cijfer’, zegt OCMW-voorzitter David Larmuseau. Het project, dat is geselecteerd als een van de beste praktijkvoorbeelden op de Vlaamse Woondag, loopt dan ook verder in 2019.
35 woningen in twee jaar
Het project Kinneke Baba, dat is genoemd naar de Geraardsbergse kindreus, pakt de slechte woonkwaliteit aan. Die is de hoeksteen van de armoede in Geraardsbergen.
Het project telt twee pijlers. Er is vooreerst de samenwerking met het Sociaal Verhuurkantoor. In het kader daarvan werden de voorbije jaren werden 22 gezinswoningen overgedragen.
Daarnaast is er het Investeringsfonds Kinneke Baba voor de eigenaars-bewoners in (kans)armoede. ‘Zij kunnen een subsidie krijgen voor werken die conform met de Vlaamse wooncode de kwaliteit, de veiligheid, het comfort en de duurzaamheid van hun woning verbeteren’, verduidelijkt David Larmuseau. ‘Die premie kan oplopen tot zeventig procent van de factuur, met een maximum van € 10.000.’ Tot dusver zijn vijf dossiers afgehandeld en zitten er acht in de pijplijn.
‘Alles samen gaat dat over de opwaardering van 35 woningen in een periode van twee jaar’, vervolgt de OCMW-voorzitter. ‘Dat is een indrukwekkend cijfer.’

Ondersteuning bij aanvraag
Cruciaal is de begeleiding van de eigenaars die een beroep doen op het Investeringsfonds. Vanuit het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen worden de woningen gescreend, offertes aangevraagd en de bewoners begeleid bij hun zoektocht naar subsidies. ‘Ook voor het belangrijkste knelpunt, met name de uitbetaling van de subsidies na de uitvoering van de werken, is een oplossing gevonden’, weet de OCMW-voorzitter. ‘Wie de facturen niet kan pre-financieren, kan een renteloze lening aanvragen.’
Project verdergezet
Omdat het Investeringsfonds Kineke Baba steeds beter bekend wordt, heeft de OCMW-raad beslist om dat voort te zetten in 2019. Nieuw is de verhoging van maximum jaarlijks gezinsinkomen voor de gezinnen met kinderen of volwassenen met een handicap. ‘Het aanpakken van de woonkwaliteit van kansarmen blijft een prioriteit’, vervolgt Larmuseau. ‘Want kinderen die opgroeien in kwalitatief betere woningen zijn minder vaak ziek en behalen betere studieresultaten.’
Beste praktijkvoorbeeld
Het is dan ook geen toeval dat dit project werd geselecteerd als een van de 'beste praktijkvoorbeelden' op de Vlaamse Woondag van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG). Die vindt op 6 december plaats in Mechelen. ‘Dat is een opsteker van formaat voor de medewerkers van het OCMW, het CAW en het Sociaal Verhuurkantoor die sinds twee jaar hun schouders zetten onder dat unieke vernieuwende project’, besluit Larmuseau. ‘Hopelijk krijgt ons model ook elders in Vlaanderen navolging, want dat leidt tot effectieve resultaten.’
 
Praktisch
Contacteert voor meer informatie en het Reglement van het Kineke Baba-Investeringsfonds: Team Huisvesting van het OCMW – tel. 054/43.20.11.  – E-mail: toon.duffeleer@ocmwgeraardsbergen.be
(KDW)