Proclamatie 6de leerjaar in Klim-Op

28-06-2019 22:27
Op donderdag 27 juni ontvingen de zesdeklassers van Klim-Op Bavegem hun getuigschrift basisonderwijs. De school liet dit niet onopgemerkt voorbijgaan en organiseerde een afscheidsfeestje in de parochiezaal. De leerlingen zorgden voor enkele passende liederen en teksten en maakten zelf een afscheidsfilmpje. Het diploma werd officieel overhandigd en dhr. Pieter Rauwoens sprak in naam van het bestuur een woordje tot de leerlingen.
De directie maakte van de gelegenheid ook gebruik om alle vrijwillige medewerkers van de school in de bloemen te zetten. Klim-Op kan immers rekenen op een hele schare helpers: er zijn lees-, fruit-, zwem-, tiets- en tuinouders! De school wenst iedereen een schitterende zomervakantie toe en is van plan om er na de vakantie opnieuw in te vliegen!
Foto: De leerlingen van het zesde leerjaar van Klim-Op ontvingen hun getuigschrift Basisonderwijs. Ze poseren op de foto samen met hun leerkrachten en dhr. Pieter Rauwoens van het schoolbestuur.
(gudc)