Pollarewijk: 57 identieke gezinswoningen maken plaats voor 98 duurzame en diverse woningtypes

07-11-2019 10:44

De afbraak van de woningen in de Pollarewijk vormt de start voor een totale vernieuwing van deze sociale woonwijk. De nieuwbouw mikt op de beleving van de buurt, het woonplezier van de bewoners, een sociale mix met heel verscheiden gezinssamenstellingen en het vernieuwen van het openbaar gebied.

De sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn gaf de opdracht aan het ontwerpbureau 2DVW Architecten bvba. Daaruit resulteerde een vernieuwingsplan voor de Pollarewijk, in de volksmond De Blokken. Bouwbedrijf Dethier is volop bezig met de afbraak van de 57 sociale woningen.

De sloop van deze identieke gezinswoningen biedt de kans om 98 nieuwe duurzame BEN-woningen te realiseren. BEN staat voor 'bijna energieneutraal’. Bouwen volgens de BEN-principes is vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs.

De eenvormige gezinswoningen maken plaats voor verschillende woningtypes. Naast nieuwe gezinswoningen komen ook aangepaste seniorenwoningen en starterswoningen in verschillende types. De diverse aspecten van de vernieuwing zullen samen resulteren in een hedendaags gemengd woningaanbod en kwalitatieve publieke ruimte in de wijk.

Info: Ninove Welzijn.

MLI - Ninofmedia