Politiebesluit gouverneur captatieverbod

22-05-2020 10:33
Als bijlage kan u het politiebesluit met de uitvaardiging van captatieverboden vinden. Het gaat om een captatieverbod op ecologisch zeer kwetsbare kleine waterlopen, alsook over deze waterlopen waar de waarden onder de voorafgaandelijk bepaalde drempels zaten.
Onderaan het politiebesluit vindt u ook kaartmateriaal van de stroomgebieden die onder het captatieverbod vallen en een overzichtskaart, waar in het rood die waterlopen zijn aangeduid waarop het politiebesluit betrekking heeft.
politiebesluit.pdf 
Het persbericht van de gouverneur kan u hier nog eens nalezen.
(Stad Ninove)