Plannen worden opgestart voor een geboortebos in Lierde

30-04-2020 20:56
De gemeente Lierde gaat op voorstel van raadslid Melissa Dooms (Open Vld) een plan opstellen om een geboortebos aan te leggen. De gemeente gaat hiervoor op zoek naar een gepaste locatie. 
Naar aanleiding van de stemming rond het Bomencharter Vlaanderen 2019-2024 dat aan bod kwam op de 1ste digitale gemeenteraad van Lierde, bracht gemeenteraadslid Melissa Dooms de aanleg van een geboortebos op de agenda. 
Melissa Dooms: “Aangezien de gemeente het engagement aangaat om 1000 bijkomende bomen te planten in onze gemeente, is dit de kans om een geboortebos aan te leggen waar Lierdenaren kunnen samenkomen en ontspannen.”
In een geboortebos wordt een boom aangeplant voor elk pasgeboren inwonertje van de gemeente. Een geboortebos staat symbool voor nieuw leven en de groei die kinderen doormaken. 
“Ook sterrenkindjes en vlinderkindjes kunnen er terecht met hun familie, licht Melissa Dooms toe. Er kan een uitnodiging verstuurd worden naar de ouders van de pasgeborene kinderen, zodat ze zelf, samen met het gezin, een boom kunnen aanplanten op een gezamenlijke ‘boomplantdag’. We kunnen werken met terugkerende kracht voor ouders die hun kind een boom willen schenken. Op die manier hebben we sneller een echt bos en betrekken we ook meer mensen.  Het geboortebos kan een plek worden om te spelen, te picknicken, te ontspannen… Een echt speelbos”. 
Raadslid Melissa Dooms stelt voor om van de aanleg een participatief project te maken. Zo kunnen inwoners en verenigingen betrokken worden bij de vormgeving en de inplanting van het bos en verhoogt de betrokkenheid van de inwoners. 
Heel wat steden en gemeenten hebben reeds een geboortebos aangelegd. Ze werken hiervoor samen met het Agentschap Natuur en Bos of met Natuurpunt en doen hierbij beroep op het boscompensatiefonds. Deze instanties kunnen na de aanleg van het geboortebos ook het verdere onderhoud ervan mee in handen nemen. Onze eigen milieuraad kan het gemeentebestuur adviseren bij het project. De gemeente kan dus rekenen op heel wat expertise om dit project tot een goed einde te brengen. 
“Op deze manier betrekt het bestuur de bevolking bij het uitbreiden van een mooi stukje natuur in onze gemeente”, besluit Melissa Dooms. 
Het gemeentebestuur keurde het voorstel goed en voegt eraan toe op zoek te gaan naar een gepaste locatie. 
(MD)