Plaatsing nieuwe verkeerseilandjes Van Thorenburghlaan

16-01-2020 15:20
In het kader van de Aquafinwerken is langs Spiegel en de Van Thorenburghlaan een fietspad aangelegd. Ter hoogte van het kruispunt Spiegel/Dreef en Van Thorenburghlaan/Aardeweg is een verhoogde inrichting aangelegd en werd het fietspad onderbroken.
In eerste instantie werden op het wegdek geleide markeringen aangebracht voor de fietsers. Samen met de verkeersborden ‘fietsers op de rijbaan’ geven deze aan de automobilisten duiding over de uitwijkbeweging van de fietsers.
Om de fietser nog extra te beschermen, werden deze week enkele verkeerseilandjes geplaatst.
Het doel van deze maatregel is het voorzien van een rugdekking voor de fietsers enerzijds en een vermindering van de snelheid van het gemotoriseerde verkeer anderzijds.
Gemeente Oosterzele is er zich van bewust dat het even wennen zal zijn maar uiteindelijk zal het de algemene verkeersveiligheid in de Van Thorenburghlaan aanzienlijk verhogen.
Oosterzele blijft volop de kaart van de fietsers trekken. 
(gudc)