Oproep sportsubsidies 2018-2019 voor erkende sportverenigingen Lierde

28-10-2019 10:41
De aanvraagformulieren voor de reguliere subsidie en de impulssubsidie (enkel voor sportverenigingen met jeugdwerking) werden per mail verstuurd naar de door de sportdienst gekende contactpersonen en afgevaardigden van de erkende sportverenigingen. 
De aanvragen indienen (afgifte tegen ontvangstbewijs, via aangetekende zending of per mail) kan tot ten laatste dinsdag 26 november 2019 tot 12u00 bij de gemeentelijke sportdienst – Nieuwstraat 21 – 9570 Lierde.
Voor vragen of hulp kan u contact opnemen met de sportdienst – 055/43.10.23 – sportdienst@lierde.be.
Subsidiedocumenten:
invuldocument aanvraag subsidies (octet-stream, 23.8 kB)  
impulssubsidie invuldocument (octet-stream, 24.3 kB)  
Subsidiereglementen:
UITREKSEL SUBSIDIEREGLEMENT.2de versie (pdf, 174.3 kB) 
Gemeenteraadsbesluit dd. 18102011 - Aangepast reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen (pdf, 452.8 kB)
UITTREKSEL - impulssubsidiereglement (pdf, 141.4 kB)
(Gemeente Lierde)