Oproep aan land- en tuinbouwbedrijven: geef schade door droogte aan bij de gemeente

27-07-2018 10:28
De aanhoudende droogte van de afgelopen weken laat zijn sporen na in onder andere de land- en tuinbouwbedrijven. Het is dan ook van belang dat de nodige maatregelen worden genomen om de geleden schade zo snel mogelijk te laten vaststellen.
Wanneer u schade hebt geleden door de droogte kan u contact opnemen met de technische dienst van de gemeente op T 053 60 72 27 - ow@sint-lievens-houtem.be, om zo snel mogelijk de gemeentelijke schattingscommissie samen te roepen.

Bij de aanvraag moet u volgende documenten voegen:
  • aard van de schade
  • ligging met volgnummer, fotoplannen
  • oppervlakte, totale bedrijfsoppervlakte zoals vermeld op de verzamelaanvraag
  • productienummer
  • fotoplannen van de MTR-aangifte of van de Mestbank
Een teelt komt in aanmerking voor vergoeding van de schade wanneer, over heel het bedrijf gezien, de schade voor die teelt meer dan 30% bedraagt.
(gudc)