Open Vld wil de inwoners meer betrekken bij hun gemeente.

26-02-2020 21:21
Open Vld pleit voor meer inspraak en participatie. Burgers moeten de kans krijgen meer medezeggenschap te bekomen over wat er gebeurt in hun gemeente.
Naar aanleiding van het inspraak-en participatiereglement dat op de gemeenteraad werd behandeld, pleit Open Vld Lierde voor meer inspraak en participatie.
Melissa Dooms: “In het nieuwe lokaal decreet krijgen gemeenten en steden veel meer vrijheid om burgers te betrekken bij het beleid. We zien dat nabijgelegen gemeenten hier voluit gebruik van maken en hun burgers meer inspraak geven. Zo organiseren sommige gemeenten een vragenuurtje voor gemeenteraad of voeren ze een burgerbudget in. Hiermee kunnen inwoners dan zelf een project voorstellen en uitvoeren met steun van de gemeente. Wij hebben deze voorstellen gebracht tijdens de gemeenteraad, maar VoorLierde en de 3e partij hebben hier geen oor naar. Wij betreuren dat Lierde hierin geen actieve rol opneemt.”
Hoewel het reglement inspraak- en bewonersvergaderingen voorziet, vreest Open Vld dat de burgers amper inspraak kunnen krijgen bij de grote projecten die zullen uitgevoerd worden in de gemeente.
Melissa Dooms: “Wij vinden het vanzelfsprekend dat de burgers geïnformeerd én gehoord worden bij grote projecten die gebeuren in de gemeente. Het gemeentebestuur gaf de inwoners geen inspraak bij de vorming van het nieuwe bestuursakkoord en het is nog afwachten of er een inspraak -en infomoment komt over de nieuwe gemeentelijke feestzaal in Sint-Maria Lierde.  Dat het gemeentebestuur hier niet aan voldoet, vinden we bijzonder jammer. Hoewel het niet onze taak is als oppositie, hebben we zelf een infomoment georganiseerd, voorafgaand aan onze nieuwjaarsreceptie. Voor ons is het een noodzaak de inwoners een beeld te geven wat er op til staat en hen mee te laten denken over het beleid dat de gemeente wil voeren. Wij zullen hier gedurende de legislatuur dan ook sterk op toezien.”
(MD)