Open Vld Lierde luistert.

11-10-2018 20:58
Onder het moto “De burger is ons klankbord” gaf Open Vld Lierde, samen met partijvoorzitter Gwendolyn Rutten, midden mei de aftrap van hun deur-aan-deur enquêtes. Sindsdien belde de Open Vld ploeg bij elke deur aan om te luisteren naar de mening van de inwoners. Inwoners konden hun mening aangeven op 10 stellingen en noteren wat zij zouden indien ze één dag burgemeester zouden zijn. Een overzicht van de resultaten.
Lijsttrekker Melissa Dooms: “Meer dan 500 gezinnen namen deel aan onze vragenlijst. Voor ons een duidelijk signaal dat de Lierdenaar zijn mening wou delen. Op de open vraag “wat zou je doen als je één dag burgemeester was”, kiezen onze inwoners vooral voor het aanpakken van de snelheidsproblematiek. Een bevestiging dat verkeersveiligheid hoog op de agenda moet blijven staan de komende legislatuur. 
Daarnaast wil 79% van onze inwoners een e-loket, 50% heeft interesse om te investeren in hernieuwbare energie en 77% is voorstander van een mobiele zwerfvuilcamera.
Lijsttrekker Melissa Dooms: “83% van onze inwoners wil meer samenwerken met andere gemeenten als dit de dienstverlening verhoogt en de kosten verlaagt. Dit is exact wat Open Vld Lierde ook beoogt; samenwerken met andere gemeenten verhoogt de efficiëntie.”
Verder blijkt uit onze enquête dat 87% van onze Lierdenaren een respectvolle herbestemming van onze kerken wenst en 61% meent dat onze gemeente zich meer moet beperken tot haar kerntaken. 93% van de Lierdenaren willen dat vrijwillige ouderenzorg gestimuleerd wordt. Een thema waar Open Vld Lierde met hun zorgteam ook sterk op inzet.
Lijsttrekker Melissa Dooms: “In ons programma werden de resultaten van de enquête maximaal verwerkt. Op die manier is ons programma ook een stukje het programma van elke Lierdenaar.”
Met deze resultaten is de Open Vld ploeg opnieuw rondgetrokken om elke inwoner op de hoogte te brengen en uit te nodigen op de ontmoetingsmomenten die ze organiseerden in de verschillende deelgemeenten. De laatste halte is zaterdag 13 oktober van 11u00-13u00 aan de pastorij in Deftinge. 
(MD)