Open brief actiecomité Olmenlaan Sint-Lievens-Houtem

15-02-2019 20:53
Wij hebben via de pers vernomen dat het gemeentebestuur interesse heeft in de aankoop van de woning gelegen te Olmenlaan 14 in onze gemeente. Eveneens vernamen wij dat er plannen zijn voor een ontsluitingsweg naast de betreffende woning.
Betreffende de aankoop van de woning vormen zich bij ons volgende bekommernissen:
- de gemeente heeft reeds verscheidene panden in eigendom die momenteel staan te verkommeren. Is het echt nodig om hier nog een pand aan toe te voegen?
- deze woning is niet in optimale staat dus brengt sowieso renovatiekosten met zich mee (die zullen betaalt worden van het belastingsgeld van o.a. de getroffen burgers)
- indien het gemeentebestuur niet van plan is renovatiewerken uit te voeren stellen wij ons de vraag of een woning zomaar mag worden afgebroken om bv. een ontsluitingsweg voor de loods aan te leggen?
Betreffende de mogelijke ontsluiting hebben wij deze bezorgdheden:
- Wij hebben een sterk vermoeden dat de ontsluiting van de loods een oplossing moet bieden voor het probleem gesteld op p.214 in de omgevingsanalyse MJP 2014-2020 – budget 2018 “Er is geen opslagplaats voorzien. De zoutopslag ligt achteraan het magazijn. Deze opslag is niet bereikbaar voor vrachtwagens die zout leveren. Er zal moeten gekeken worden naar een betere oplossing hiervoor. Achteraan het magazijn is geen verharding aangebracht. Dit zorgt ervoor dat de magazijnvloer nagenoeg niet proper te houden is.” Dit zou betekenen dat de vrachtwagens via de woonwijk in zone 30 de achterkant van het magazijn moeten bereiken. Bovendien rijden deze vrachtwagens overdag en in de nachtelijke uren (tussen 22u en 6u). Dit lijkt ons niet opportuun om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren.
- Wij hebben eveneens de vrees dat de ontsluiting van de loods een oplossing moet bieden voor het probleem van de 15-tal gestationeerde wagens van het gemeentepersoneel in de zone van de Krabbenijkstraat. Ook voor dit probleem zoekt men een oplossing op p.215 in de omgevingsanalyse MJP 2014-2020 – budget 2018 “ De parking rechtover het magazijn wordt niet meer gehuurd. Als de eigenaar de parking afsluit, zullen een 15-tal wagens extra in de Krabbenijkstraat gestationeerd worden. Ook hiermee moet rekening worden gehouden.”
Dit zou betekenen dat de woonwijk die nu reeds fungeert als parkeerplaats voor bezoekers van de sporthal, het Cultureel Centrum De Fabriek en de bibliotheek, nu ook nog eens de ‘geniale’ oplossing zou moeten vormen voor het parkeerprobleem dat zich nu op de Krabbenijk stelt. De toekomstige plaatsing van 2 nieuwe appartementsgebouwen aan beide uitgangen van de wijk zal voor de bewoners van de tuinwijk ongetwijfeld dezelfde, als niet ernstigere, parkeerproblemen als momenteel in de Krabbenijkstraat veroorzaken. Ook hier wordt verdere ernstige afbreuk gedaan aan de leefbaarheid van de wijk.
- Bovengenoemde 2 punten brengen ons tot een 3de punt dat stelt dat wij ervan zijn overtuigd dat alle personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens, tractoren, … die de loods wensen te bereiken zich langs de achterkant van de loods zullen aanbieden. Dit zal uiteraard voor een toename aan verkeer in de woonwijk (gelegen in een zone 30!) zorgen. Aangezien de flessenhals ter hoogte van de Doelstraat momenteel al voor verkeer op de voetpaden zorgt vrezen wij voor een nog onveiligere en moeilijkere doorgang voor alle verkeer (inclusief de veiligheidsdiensten!). Bovendien zijn de straat en voetpaden in de Olmenlaan in erbarmelijke staat (i.e. riolering die lekt, breekt, …) . Het te voorziene extra verkeer zal ongetwijfeld de kers op deze problematische taart worden.
- Aangezien de momenteel rustige, landelijke woonwijk zal veranderen naar een semi-autostrade zal de waarde van de woningen navenant volgen. Wordt hier enige vergoeding tegenover gesteld?
Na samenkomst met de buurtbewoners en de bespreking van bovenstaande punten durven wij niet enkel de toekomstige plannen maar zelfs de huidige locatie van de “garage” van de technische buitendienst in vraag te stellen. De “garage” is gelegen in woongebied, heeft geen groene buffer en we vragen ons af of er wel milieuvergunningen voor bestaan. Wij gaan ervan uit dat het gemeentebestuur in zijn voorbeeldfunctie over de nodige bouw- en milieuvergunningen beschikt. Wij dringen aan op inzage in deze stukken. Vereisen bepaalde activiteiten, zoals het maken van pek, op dit terrein niet een aantal milieuvergunningen? En betekenen deze activiteiten geen gevaar voor de volksgezondheid in deze dichtbevolkte woonzone?
Tot slot betreuren wij de niet-communicatie en het totaal gebrek aan overleg met de buurtbewoners van jullie kant uit. Wij gaan ervan uit dat jullie bovenstaande punten niet zomaar naast jullie neerleggen en een onderbouwde en weldoordachte beslissing zullen nemen in verband met de mogelijke aankoop van de woning en/of de aanleg van de ontsluitingsweg. Wij hadden graag een afspraak bekomen om de bestaande milieu- en bouwvergunningen in te kijken en staan open voor elke constructieve bespreking Wij zijn steeds bereikbaar via ons e-mailadres actiecomite.olmenlaan@gmail.com.
Vriendelijke groeten
Actiecomité Olmenlaan